Gemeente Meerssen | Denkt u ook mee over het Groenbeleidsplan?

Nieuwsbericht Denkt u ook mee over het Groenbeleidsplan?

Gepubliceerd op: 03 november 2022 12:20

Groenbeleidsplan
De Gemeente Meerssen gaat een nieuw Groenbeleidsplan opstellen. Dat doen we samen met Bureau VERBEEK. In het Groenbeleidsplan geven we aan hoe we in de toekomst willen omgaan met het openbare groen in onze gemeente (groenstructuur en bomemstructuur). Dit doen we voor de kernen en het buitengebied.

Het plan legt de basis voor (de uitwerking van) toekomstige ontwikkelingen, projecten, initiatieven en keuzes op het gebied van groen in onze gemeente. In het plan wordt ook vastgelegd wat de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het openbare groen moet zijn.

Denk u mee? 

Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij het opstellen van dit nieuwe plan. Daarom organiseren wij vijf bijeenkomst. In elke woonkern een bijeenkomst.  Tijdens deze bijeenkomsten horen wij graag uw wensen, ideeën en suggesties. Wij verwelkomen u graag op een van onderstaande data.

 • Bunde en omgeving: dinsdag 8 november om 19.00 uur
  Café In de Haverput, Vliegenstraat 59 Bunde
 • Rothem en omgeving: woensdag 9 november om 19.00 uur
  Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
 • Ulestraten en omgeving: maandag 14 november om 19.00 uur
  Gemeenschapshuis D'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten
 • Meerssen en omgeving: woensdag 23 november om 19.00 uur
  Gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 Meerssen
 • Geulle en omgeving: maandag 28 november om 19.00 uur
  Gemeenschapshuis de Kollekamp, Heerenstraat 77 in Moorveld-Geulle

Tijdens deze bijeenkomsten geven we eerst uitleg over het planproces en de doelstellingen. Daarnaast zijn deze avonden vooral bedoeld om ideeën, wensen en suggesties op te halen over het openbare groen in uw woon-, werk- en leefomgeving.

Om zoveel mogelijk uit de sessie te kunnen halen, vragen wij u om plaatjes en/of foto's mee te nemen van groen ideeën en wensen die u graag in uw woonkern en/of in de gemeente Meerssen zou zien.
Daarnaast zullen we samen schetsen / aantekeningen maken op een plattegrond en/of luchtfoto van het gebied dat centraal staat die avond.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan een van de bijeenkomsten? Meld u dan even aan. Dat kan via e-mail aan info@meerssen.nl. Zet in het onderwerp van uw mail 'Bijeenkomsten Groenbeleidsplan'. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en aan welke bijeenkomst u wil deelnemen.

Geslaagde ophaalsessie met stakeholders

Deze week hebben stakeholders hun kansen, wensen en ideeën met betrekking tot de groenstructuur in het buitengebied en de kernen kenbaar gemaakt. Hieruit zijn mooie en goede ideeën naar voren gekomen die meegenomen worden bij het verder opstellen van het groenbeleidsplan.

Vervolgbijeenkomsten

De eerste bijeenkomsten staan dus met name in het teken van het ophalen van ideeën en wensen. Er komen nog vervolgbijeenkomsten. Deze staan dan in het teken van het presenteren van het concept-Groenbeleidsplan. Wij laten u via de gemeentelijke media (website, nieuwsbrief, social media en Geulbode) tijdig weten wanneer deze bijenkomsten plaatsvinden.

Expositie

Voor de inwoners die graag alleen geïnformeerd worden over het Groenbeleidsplan, maar verder niet actief betrokken willen worden bij het participatietraject wordt een expositie georganiseerd. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Vragen?

Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl