Gemeente Meerssen | Denk mee over: invulling Regionale Energie Strategie (RES) & Transitievisie Warmte

Nieuwsbericht Denk mee over: invulling Regionale Energie Strategie (RES) & Transitievisie Warmte

Gepubliceerd op: 09 februari 2021 14:45

RES logo
Op 28 juni 2019 publiceerde ons kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Eén van de afspraken is dat 30 energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe in hun regio het beste duurzame energie kan worden opgewekt (wind en zon). Zuid-Limburg is één van deze energieregio's met daarbinnen drie deelregio's: Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland.

De deelregio Maastricht-Heuvelland is een samenwerkingsverband van de zes gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Samen met Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken wij aan het leveren van inbreng voor de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg.

Het gaat over onze leefomgeving

Hoe de Regionale Energiestrategie invulling krijgt, is een zoektocht die we samen met u willen maken. De uitwerking van de RES Zuid-Limburg brengt veranderingen mee van onze directe leefomgeving. Daarnaast moet de transitie naar een duurzame energie en warmte betaalbaar blijven voor de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk dat u en zoveel mogelijk andere mensen met ons meedenken.

Transitievisie Warmte (TVW)

De gemeente Meerssen werkt daarnaast aan de Transitievisie Warmte. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd. Hoe we dit gaan oppakken, beschrijft de gemeente in de TVW.

Alleen samen lukt het ons om goede plannen te maken.
Dus denk met ons mee!

Online meedenkbijeenkomsten

In november-december 2020 hebben de RES-partners een eerste maatschappelijke raadpleging uitgevoerd. Dat deden we via een online-enquête en online-bijeenkomsten voor bij de RES betrokken organisaties (stakeholders). De volgende stap is dat we samen met u de mogelijkheden willen onderzoeken voor het daadwerkelijk vormgeven van de opgaven uit het Klimaatakkoord in onze eigen gemeente. Daarvoor organiseren we op maandag 22 februari en woensdag 24 februari meedenkbijeenkomsten voor onze inwoners en ondernemers. Vanwege de coronamaatregelen houden we deze meedenkbijeenkomsten online. U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeldlinks.

Meedenkbijeenkomst RES & TVW voor inwoners
datum: maandag 22 februari
U kunt zich hier aanmelden

Meedenkbijeenkomst RES & TVW voor ondernemers
datum: woensdag 24 februari
U kunt zich hier aanmelden

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot ca. 21.15 uur. 

Hoe verder?

Alle inbreng van onze inwoners en ondernemers gebruiken we bij de definitieve uitwerking van onze bijdrage voor de RES Zuid-Limburg. In juni 2021 levert Energieregio Zuid-Limburg de laatste versie van de RES op. Daaraan voorafgaand dient deze eerst te worden goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De gemeenteraad van Meerssen neemt in mei een besluit over de definitieve inhoud van de eerste RES. U leest het goed: de eerste RES, oftwel de RES 1.0. De RES is namelijk bedoeld als een dynamisch document, dat de samenwerkende partners in Zuid-Limburg op basis van de nieuwste ontwikkelingen elke twee evalueren en waar nodig bijstellen. Na de RES 1.0 komt er een RES 2.0, 3.0 en ga zo maar door.

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie vindt u op de projectpagina www.meerssen.nl/res.