Gemeente Meerssen | Deltares: Resultaten case studies op vier hoogwaterlocaties

Nieuwsbericht Deltares: Resultaten case studies op vier hoogwaterlocaties

Gepubliceerd op: 20 mei 2022 08:30

Onderzoeksbureau Deltares heeft op verzoek van Waterschap Limburg en provincie Limburg onderzoek gedaan naar vier case studies in Limburg. Het zijn locaties die vorig jaar getroffen zijn door hoogwater, te weten: Geulmonding, Roermonding, Eygelshoven en Valkenburg. De locaties zijn gekozen op basis van de omstandigheden die er gespeeld hebben in juni en juli 2021.

Lees hier de rapporten

Lees hier de raadsinformatiebrief met de reactie van het college van B&W hierop