Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Delegatie Tweede Kamer op werkbezoek in Meerssen

Gepubliceerd op: 01 oktober 2018 16:15

Groepsfoto bezoek kamerleden

Vlnr: projectleider Victor Dinjens (gemeente Meerssen), Juliette Verhaagen en Ronald Peeters (kamer-assistenten), dijkgraaf Patrick van der Broeck (Waterschap Limburg), burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (woordvoerder Infrastructuur en Water), Rosita Peters (voorzitter Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen), wethouder Paul Sanders, projectleider Twan van Dijck (Waterschap Limburg) en Edwin Smeets (getroffen ondernemer/bewoner). Niet op de foto: Tweede kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan (oud-wethouder gemeente Meerssen) en Josette van Wersch (dagelijks bestuur Waterschap Limburg).

Rondrit

Projectleider Twan van Dijck (Waterschap Limburg) en projectleider Victor Dinjens (gemeente Meerssen) gaven tijdens een rondrit toelichting op getroffen en nog te treffen maatregelen

Steeds hevigere regenval

In Ulestraten en Meerssen-Centrum ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast door de steeds hevigere regenval ten gevolge van klimaatverandering. Het water dat uit Ulestraten en het omringende landelijke gebied naar beneden het dal instroomt, bereikt soms al binnen een kwartier Meerssen-Centrum en zorgt daar  voor hevige overstromingen en wateroverlast.   

Watervalderbeek

De Watervalderbeek raakt bij hevige regenval overbelast

Wateroverlast

In juni bracht minister Cora van Nieuwenhuizen een bezoek aan Meerssen. Op uitnodiging van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz kwam vandaag een delegatie uit de Tweede Kamer op werkbezoek in de gemeente Meerssen. Ook dijkgraaf Patrick van der Broeck en bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg aanwezig waren bij beide werkbezoeken aanwezig.  

Waterbuffer bij MAA

Een grote waterbuffer bij Maastricht Aachen Airport voorkomt 'afstromen' van grote hoeveelheden regenwater

Indrukwekkend

De gasten uit Den Haag werden in Bloemenhuis De Zonnestraal gastvrij ontvangen door getroffen eigenaar/bewoner Edwin Smeets en voorzitter Rosita Peters van Ondernemersverening Sfeervol Meerssen. Nadat wethouder Paul Sanders de gasten uit Den Haag welkom had geheten, kregen zij op indrukwekkende wijze te horen met welke klimaatgevolgen de gemeente Meerssen - en Meerssen-Centrum en Ulestraten in het bijzonder - te kampen heeft.

Maatregelen in de natuur

Voor maatregelen tegen wateroverlast is samenwerking nodig met grondeigenaren

Rondrit

Onder begeleiding van wethouder Paul Sanders maakte het gezelschap een rondrit door Pilotgebied Meerssen van programma 'Water in Balans'. Binnen dit programma hebben waterschap en gemeente samen met betrokken inwonrs, ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties, WML en Provincie Limburg de handen ineengeslagen om de wateroverlast aan te pakken.

Pletsmolen wateroverlast

Ook bij de Pletsmolen hebben de bewoners steeds vaker te maken met hevige wateroverlast

Financiële middelen

Het gemeentebestuur heeft 9 miljoen euro op de meerjarenbegroting gereserveerd om tot en met 2022 eerste maatregelen te kunnen treffen. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in juni naar aanleiding van haar werkbezoek aan de gemeente Meerssen aangegeven op korte termijn 2 x 10 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de zogenaamde regiogelden. Voor de langere termijn wil de minister financiële middelen putten uit de 'Deltagelden'. Omdat deze gelden thans uitsluitend bedoeld zijn voor rivierbeveiliging e.d. is een wijziging van de Waterwet nodig - en is dus medewerking nodig van de Tweede Kamer.

Knoppen

Samen maatregelen nemen: op korte en langere termijn

Belangrijk om samen in actie te komen

De beoogde wetswijziging zal circa 1,5 á 2 jaar in beslag nemen. Beschikbaarstelling van de bendoigde financiële middelen zal straks bovendien op basis van prioriteitstelling gebeuren.Het gemeentebestuur is daarom blij dat nu ook een delegatie uit de Tweede Kamer de situatie persoonlijk in ogenschouw is komen nemen. Bij de beschikbaarstelling van gelden zal straks namelijk ook meetellen dat gemeente, waterschap, inwoners en overige partners binnen het programma Water in Balans al op voortvarende wijze sámen actie nemen. 

Eerste maatregelen van start

Water in Balans/Gebiedspilot Meerssen