Nieuwsbericht Deel 1 participatieproject kinderen in armoede gepresenteerd: Gemeente Meerssen geeft jeugdigen stem in armoedebeleid

Publicatiedatum: 04 juli 2017 11.05 uur

In mei gaf wethouder Sociaal Domein Berry van Rijswijk opdracht aan Stichting Lyvia om een samenwerkingsproject te starten met Zuyd Hogeschool en Stella Maris College. Het doel van het project is om behoeften en meningen van jeugdigen te betrekken bij het armoedebeleid. De jeugd kon door het invullen van een enquête aangeven of ze armoede herkennen in hun gemeente, hoe zij bij zichzelf of bij kinderen om hen heen armoede beleven en welke activiteiten en mogelijkheden de gemeente bij voorkeur moet bieden om de jeugdigen in armoede te ondersteunen en te faciliteren.

Stichting Lyvia en Zuyd Hogeschool (HRM Business Lab) sloegen voor dit onderzoek de handen ineen. In het kader van hun studie voerde een groep minorstudenten van de faculteit People en Businessmanagement de eerste fase van het project uit. De samenwerkende partners stelden hiervoor een enquête op. Het Stella Maris College (met vestigingen in Meerssen en Valkenburg a/d Geul) besteedt in hun lesprogramma aandacht aan armoede. Zij waren bereid de enquête te laten uitvoeren onder uiteindelijk 1269 leerlingen. De studenten van de faculteit People en Businessmanagement en medewerkers van Stichting Lyvia hebben ter plekke de enquête afgenomen.

Presentatie resultaten onderzoek armoede jeugd

Wethouder Berry van Rijswijk, Astrid Ticheler van Stichting Lyvia en directeur Carlos Veraart van het Stella Maris College

Resultaten enquête

Op vrijdag 30 juni presenteerden de studenten samen met Stichting Lyvia de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek. Wethouder Berry van Rijswijk was hierbij aanwezig. Na inleidingen van projectleider Astrid Ticheler van Stichting Lyvia en projectleider & docent Zuyd Hogeschool Rik Loffeld (tevens projectmanager HRM Business Lab) presenteerden de studenten hun bevindingen.

Uit de enquête kwam onder andere naar voren dat de jeugd:

vindt dat je in armoede leeft als je niet voldoende drinkwater, voedsel en een plek om te wonen hebt.  Geen gezonde dagelijkse maaltijd en niet kunnen sporten wordt gerelateerd aan armoede. Op vakantie gaan wordt daarentegen niet gekoppeld aan armoede.

De jeugd zou de volgende zaken als een belangrijk gemis ervaren:

  • Smartphone (83,9%), zij zouden zich zelfs hierdoor buitengesloten voelen.
  • fiets (62%)
  • Het deelnemen aan een hobby- of sportvereniging (51%)
  • Het geven van een verjaardagsfeestje (72% van de jonge kinderen)

Verder blijken er verschillen in beleving te zijn tussen de leeftijdsgroepen, meiden en jongens en opleidingsniveau.

De leerlingen van Stella Maris College zijn niet zo bekend met fondsen die kunnen helpen als je in armoede moet leven. Het liefst willen ze geïnformeerd worden via folders en sociale media.

25 % van de leerlingen geeft aan thuis wel eens stress te ervaren over financiële zaken. Dit geldt nog meer voor kinderen op het VMBO en oudere kinderen. Ook veel kinderen die bij éénoudergezinnen wonen ervaren deze stress.

Het liefst willen de leerlingen activiteiten zoals pretparkbezoek, lasergamen en zwemmen ondernemen met hun vrienden en hun gezin.  In hun vrije tijd doen ze het liefste aan sport en gaan ze graag uit (oudere jeugd).

De leerlingen vinden dat armoedige jeugd geholpen zou zijn met het aanbieden van geld en met het mogelijk maken van shoppen. 73% vindt dat de overheid moet ondersteunen in gezond eten, huiswerkbegeleiding, nieuwe kleding en sport.

28% geeft aan wel eens behoefte te hebben aan een buddy.

De onderzoekers adviseren op basis van de bevindingen:

  • Een grote activiteit voor de kinderen samen met vrienden en familie
  • Verstrekken van kindpakket met o.a. bioscoopbonnen, entreebonnen, kledingbonnen.
  • Verstekken van persoonlijke budgetten onder beheer
  • Voor jongere kinderen: mogelijk maken van verjaardagsfeestje met cadeaulijst.
  • Verder zou er voor de doelgroep jaarlijks een festival voor jong en oud georganiseerd kunnen worden, voor elk wat wils. Andere bezoekers kunnen via bijdragen de activiteiten sponseren.

Presentatie onderzoek armoede jeugd

Wethouder Berry van Rijswijk tussen de studenten & medewerkers van Zuyd Hogeschool, medewerkers van Stichting Lyvia en Stella Maris  

Vervolg van het armoede project

Astrid Ticheler complimenteerde de gemeente Meerssen als koploper in de provincie voor het op deze manier betrekken van jeugdigen bij het armoedebeleid. Gelet op de negatieve invloed van armoede op de ontwikkeling van kinderen pleit zij ervoor alles op alles te zetten, zodat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Inmiddels is er belangstelling vanuit andere gemeenten voor dit project.

Wethouder Berry van Rijswijk zei blij te zijn met de opzet van het project en de resultaten van de enquête. Hij zegde toe deze te gaan bespreken en te kijken wat te kunnen in het armoedebeleid. Met de aanbeveling over de informatieverstrekking over bestaande ondersteuningsmaatregelen wil de wethouder meteen al aan de gang. Ook het feit dat 28% van de leerlingen aangeeft behoefte te hebben aan een buddy vindt Berry een opvallende uitkomst. Iets dat hij zeker zal meenemen in de besprekingen.

Stichting Lyvia en Zuyd Hogeschool willen op basis van deze eerste ervaring maatschappelijke vraagstukken van gemeenten en instellingen aannemen en vertalen naar een studieproject voor studenten. Stichting Lyvia zal hierbij optreden als marktverkenner en externe projectleider/opdrachtbegeleider. Zuyd Hogelschool zet via het HRM Business Lab o.l.v. Rik Loffeld (projectmanager) studenten in voor de uitvoering van de projecten.

Rapport Kinderen in Armoede aangeboden aan gedeputeerde

Wethouder Berry van Rijswijk bood samen met medewerkers van Stichting Lyvia en studenten van Zuyd Hogeschool op dinsdagmiddag 4 juli het rapport aan aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen