Gemeente Meerssen | De stijging van het water in Valkenburg neemt af. De piek is nu onderweg naar Meerssen

Nieuwsbericht De stijging van het water in Valkenburg neemt af. De piek is nu onderweg naar Meerssen

Gepubliceerd op: 07 februari 2022 09:15

Bericht van de Veiligheidsregio 

De stijging van het water in Valkenburg neemt af. De piek is nu onderweg naar Meerssen. Volgens de voorspellingen zal dit niet tot buitensporige wateroverlast leiden.

Waterschap Limburg heeft het stroomgebied goed in beeld en blijft de waterstanden monitoren. In samenwerking met gemeenten en brandweer wordt de situatie lokaal continue in de gaten gehouden. Daar waar nodig, wordt preventief actie ondernomen. 

Houd voor actuele informatie de website van de Veiligheidsregio in de gaten