Nieuwsbericht De natuur in uw handen?

Publicatiedatum: 17 juli 2017 12.30 uur

Natuur
Hoe denken de inwoners van Meerssen over de betrokkenheid van de Limburgse samenleving bij de natuur? Het Groenplatform Meerssen gaat aan de slag met de kwaliteit van de natuur en het landschap in Meerssen. En daarbij zijn de ideeën en wensen van de bewoners van groot belang.

Wat is natuur?

Het traditionele beeld van de natuur die beschermd moet worden tegen de maatschappij is langzaam aan het verdwijnen. De natuur wordt meer een onderdeel van onze maatschappij. Het is een plek om te wonen en te werken. Het geeft ruimte aan toerisme en recreatie. En het vormt onze cultuurhistorie en erfgoed.

Maatschappelijke betrokkenheid

Bewoners voelen zich ook steeds meer betrokken bij de natuur. Er ontstaan mooie ideeën en initiatieven. Die zorgen niet alleen voor een grotere biodiversiteit, maar verbeteren de leefbaarheid van mens en dier, en komen de lokale economie ten goede. Deze betrokkenheid wilt de gemeente graag mogelijk maken en versterken.

Groenplatform Meerssen

15 publieke en maatschappelijk organisaties gaan zich daarom samen inzetten voor de kwaliteit van het landschap in Meerssen. Als Groenplatform Meerssen hebben zij allemaal hun handtekening gezet onder het Landschapsmanifest. Door samen te werken bundelen zij kennis en middelen.

Bewoners aan het woord

De organisaties verenigd in het Groenplatform zijn gestart met een inventarisatie van hun eigen initiatieven en projectideeën om zo een actieplan te maken voor de komende jaren. Aan de bewoners wordt gevraagd om hun mening en ideeën te laten horen via een enquête. U kunt ons helpen door de vragenlijst in te vullen. Zo is de natuur van Meerssen in hun handen!

Enquete