Nieuwsbericht De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 december 2015

Publicatiedatum: 11 november 2015 14.55 uur

Informatie van de Gemeenteraad

Openbare raadsvergadering op donderdag 17 december 2015

Op donderdag 17 december 2015 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-raadsagenda 9 december op deze website

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 7 december 2015 behandeld en vastgesteld. Op 9 december treft u de concept-agenda aan op deze website. Op 16 december vindt u de concept-raadsagenda ook op de gemeentepagina's in weekblad De Geulbode. 

Papieren raadsstukken ter inzage

  • De raadsagenda ligt vanaf 9 december 2015 ter inzage:
    bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen (maandag t/m vrijdag van 8.30--17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur)
  • bij het gemeentelijk informatiepunt van Bibliotheek Meerssen, Parallelweg 58 in Meersen (openingstijden zie www.bibliotheekmeerssen.nl)

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl