Nieuwsbericht De A2-tunnel is open: nieuwe verkeerssituatie

Publicatiedatum: 16 december 2016 10.00 uur

In de avond / nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december 2016 is de Koning Willem-Alexandertunnel (A2) in gebruik genomen. De eerste tunnelbuis werd donderdag 15 december rond 23.00 uur geopend. Een bus vol genodigden (bestuurders en vertegenwoordigers van bewonersgroepen) en pers reed als eerste door de tunnel. Minister Melanie Schultz-Van Haegen was in hun midden. Zij opende bij de tunnelmond de slagboom, waarna de bus door de onderste tunnelbuis richting Europaplein reed. Een historisch moment!

Ingebruikname A2-tunnel

Minister Melanie Schultz-Van Haegen vraagt aan de centrale of de slagboom omhoog kan
(foto: twitter wethouder Guido Houben) 

Ingebruikname A2-tunnel

De dubbeldekker met de minister aan boord komt de Koning Willem-Alexandertunnel uit bij het Europaplein.
(foto twitter A2Maastricht)

Ook de gemeente Meerssen (een van de vier partners binnen het project A2) was vertegenwoordigd bij de ingebruikname van de tunnel. Het A2-project is namelijk meer dan alleen een tunnel. Ook de volledige verknoping van de autosnelwegen A2 & A79 bij Rothem en een nieuwe verbindingsweg tussen de A2/A79 en Bedrijventerrein Beatrixhaven behoren tot het project. Een belangrijk project dus ook voor de gemeente Meerssen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Verkeer (lid stuurgroep) Guido Houben waren aanwezig in de bus van genodigden. Ook oud-wethouder (thans: Tweede Kamerlid) Chantal Nijkerken-de Haan sloot bij hen aan. Andere gemeentebestuurders van Meerssen wachtten de bus op aan de zuidzijde van de tunnel (Europaplein). Hier konden zij de hele happening samen met een groot aantal andere belangstellenden volgen op een groot scherm.

De feestelijke opening van de Koning Willem Alexandertunnel zal medio 2017 plaatsvinden. Dit gebeurt naar verwachting door de naamgever.

Nieuwe verkeerssituatie: let goed op de borden en zet navigatie uit

Met de ingebruikname van de A2-tunnel is een volledig nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Doorgaand verkeer (A2) en verkeer dat in Maastricht of de regio moet zijn (N2) wordt vroegtijdig in de juiste banen geleid via nieuwe bewegwijzering. Weggebruikers die de borden naar hun bestemming volgen, komen vanzelf op de juiste rijbaan terecht. Let wel: nog niet alle aansluitingen op de tunnel zijn klaar. Dat betekent dat verkeer voor sommige lokale bestemmingen voorlopig nog via de tijdelijke N2 of via een omleiding wordt geleid, in plaats van door de tunnel. Naar verwachting is medio 2017 het totale verkeerssysteem gereed.

A2-tunnel

A2 tunnel

Ken uw bestemming

Alle richtingen staan op de borden aangeven. Op de borden zien weggebruikers ook nieuwe benamingen:

  • Maastricht-Centrum Noord: om naar het stadscentrum via de Noorderbrug (aan de noordkant van de stad) te gaan
  • Maastricht-Centrum Zuid: om naar het stadscentrum via de John F. Kennedybrug (aan de zuidkant van de stad) te gaan.
  • Maastricht-Noord: voor bedrijventerrein Beatrixhaven en de noordkant van de stad. De aansluiting Maastricht-Noord is al sinds zomer 2014 in gebruik door verkeer.
  • Maastricht-Zuid: voor AZM/Maastricht UMC+, MECC en de zuidkant van de stad.

Opgelet: komt u vanuit het noorden en wilt u naar het stadscentrum? Dan volgt u eerst 'Maastricht' op de borden en kiest u daarna voor (Maastricht) Centrum-Noord of (Maastricht) Centrum Zuid*.

Meer informatie

Op www.a2maastricht.nl/rijroutes vindt u uitgebreide informatie over de rijroutes voor doorgaand én lokaal verkeer na ingebruikname van de Koning Willem Alexandertunnel. Afhankelijk van (weers)omstandigheden, kan de datum van ingebruikname opschuiven. We houden u op de hoogte.