Nieuwsbericht Damoclesbeleid - opnieuw drugspand gesloten

Publicatiedatum: 10 oktober 2016 13.35 uur

In het Damoclesbeleid Woningen en Lokalen van de gemeente Meerssen zijn regels vastgelegd hoe te handelen bij een overtreding van de Opiumwet. Aan de hand van deze regels kan de burgemeester maatregelen nemen tegen illegale drugspanden en panden waar soft- en/of harddrugs worden verkocht, afgeleverd of aanwezig zijn.

Damoclesbeleid

Opnieuw pand gesloten

Op grond van dit beleid is op vrijdag 7 oktober 2016 weer een drugspand in de gemeente Meersen gesloten voor een periode van drie maanden. Het betreft een woning in Meerssen.

Let op bij het verhuren van uw pand

Drugdealers blijken regelmatig panden te huren om van hieruit verboden middelen te verhandelen. Particulieren verhuren deze panden vaak te goeder trouw. Als de politie of gemeente de verboden handel ontdekt, kan de huurder vervolgd worden. Deze is dan vaak met de noorderzon vertrokken. De (particuliere) verhuurder blijft met de gevolgen zitten. Ook in dit soort situaties kan de burgemeester beslissen om het pand voor enige tijd te sluiten.

Voorkom sluiting van uw pand 

Verhuurt u als particulier panden? Dan raden wij u aan:

  • altijd kopieën te maken van het paspoort van uw huurder.
  • in het huurcontract op te nemen dat er geen onderhuur mag plaatsvinden.
  • na te gaan of huurder zich daadwerkelijk bij de gemeente heeft ingeschreven.

Drugshandel door huurders kan tot gevolg hebben dat uw pand wordt gesloten. U kunt uw pand dan tijdelijk niet verhuren. Als verhuurder kunt u dit tegengaan door in uw huurovereenkomsten passages opnemen over bijvoorbeeld het verbod tot hennepteelt en de gevolgen (o.a. het verhalen van de kosten) bij overtreding van deze regels. Daarnaast kunt u met uw huurders afspreken dat u het pand regelmatig komt controleren.

Meer informatie

Op internet zijn tal van model-huurovereenkomsten te vinden. Op deze wijze kunt u als verhuurder voorkomen dat uw pand wordt gesloten en dus tijdelijk niet verhuurd kan worden. De gemeente kan u hierover verder informeren.

Model-huurovereenkomst en algemene bepalingen

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met één van de wijkagenten, tel. 0900-8844 (lokaal tarief). Of bel met de ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043.

Wilt u verdachte zaken melden?

Neem contact op met de politie, tel. 0900-8844.

Blijft u liever anoniem?

Bel met Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Drugsmeldpunt

tel. 043-3505111