Gemeente Meerssen | CPO-locatie Geulle: Samen uw levensloopbestendige woning bouwen

Nieuwsbericht CPO-locatie Geulle: Samen uw levensloopbestendige woning bouwen

Gepubliceerd op: 19 oktober 2021 10:20

CPO Geulle
De gemeente Meerssen heeft een stuk grond aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle aangewezen als CPO ontwikkellocatie. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat de gemeente hier graag een initiatief ziet ontstaan dat geïnteresseerden zich via de CPO-constructie onderling verenigen in een stichting/vereniging. Samen gaan zij zich vervolgens inzetten om op deze mooie plek voor hen geschikte woningen te realiseren. De gemeente stelt alleen een aantal technische eisen, zodat er voor de deelnemers voldoende ruimte is om zelf invulling te geven aan hun woonomgeving. Heeft u na het lezen van deze informatie interesse? Schrijf u dan nu in!

De locatie

Het perceel (bijna 2000 m2) ligt aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle en is nu nog eigendom van de gemeente Meerssen. Op de locatie is plaats voor de bouw van maximaal 12 levensloopbestendige woningen. De gemeente heeft de intentie deze grond later in het ontwikkelingstraject te verkopen aan de deelnemers aan het CPO-project. Zij kunnen dan op die locatie gaan bouwen en wonen.

Uitgifte

Begin volgend jaar willen we de gronden uitgeven. Ondanks het feit dat de woningen primair bedoeld zijn als woningen voor senioren, worden andere doelgroepen, zoals starters en doorstromers niet bij voorbaat uitgesloten.

Bij voldoende interesse gebeurt de uitgifte dus via de zogenaamde CPO constructie. Samen, met een groep gelijkgezinden uw project realiseren. Dat betekent dat u uw eigen projectontwikkelaar bent en zelf in overleg gaat over de te bouwen woningen binnen de randvoorwaarden die er vanuit de gemeente gelden, zoals het bestemmingsplan, eventueel beeldkwaliteitsplan en maximale koopprijs. U gaat samen met de groep aan de slag met een bouwplan en op zoek naar een aannemer, eventueel onder begeleiding van een zelf in te huren adviesbureau. U heeft hiermee dus de kans om binnen uw eigen mogelijkheden en wensen een levensloop bestendige woning te laten bouwen.

Interesse?

Heeft u interesse in een van de woningen op CPO-locatie Geulle? Schrijf u dan voor vóór 31 oktober 2021 in. Inschrijven kan via info@meerssen.nl onder vermelding van 'CPO Geulle'. Vermeld in uw bericht uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook inschrijven via de projectpagina op www.meerssen.nl (Project -> CPO Geulle).

Hoe verder?

Met deze oproep peilt de gemeente in eerste instantie de interesse. In de loop van november organiseren wij een informatiebijeenkomst voor alle mensen die zich hebben aangemeld. Hierover hoort u te zijner meer. Vervolgens zullen we via bijeenkomsten de interesse verder onderzoeken en bekijken we of het organiseren van een CPO haalbaar is en wat het programma wordt.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk dan op www.meerssen.nl (Projecten -> CPO Geulle). De informatie op de projectpagina wordt gaandeweg uitgebreid. Vindt u hier niet het antwoord op uw vraag, neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Op de projectpagina staan nu ook veelgestelde vragen en antwoorden