Nieuwsbericht Coronacentrum Urmond & huisartsenposten

Gepubliceerd op: 24 maart 2020 11:35

Coronacentrum Urmond
Unieke samenwerking Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen

In Zuid-Limburg wordt door de eerstelijns zorgorganisaties nauw samengewerkt om de stroom van positief geteste en verdachte COVID-19 patiënten gezamenlijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het openen van het 'Coronacentrum Urmond'. Onderdeel van dit Coronacentrum is het Thuiszorghotel, waar vandaag de eerste patiënten verwacht worden. De locatie is het Van der Valk-hotel Stein-Urmond, dat hiervoor volledig is vrijgemaakt.

Stuurgroep-voorzitter Jack Jansen: "In het centrum gaat het om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te kunnen worden en te goed voor de ziekenhuizen. Door het samenbrengen van deze patiënten willen we de druk op de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg) opvangen. Ook ontlasten we hiermee de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten (waaronder IC opnames) kunnen blijven verzorgen. Zo kan er effectiever gewerkt worden. Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de eerstelijns zorg in Zuid-Limburg om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden ondanks de te verwachten lange duur (minimaal 6 maanden) van de COVID-19 crisis".

Thuiszorghotel

Het Thuiszorghotel van het Coronacentrum Urmond is vanaf dinsdag 24 maart operationeel. Door de ervaringen die we daarmee opdoen, kunnen we zo spoedig als mogelijk opschalen naar een groter aantal bedden. "De vraag is nu nog niet groot, maar we willen in Zuid-Limburg voorbereid zijn op een exponentiele toename", zegt Jack Jansen.
Patiënten mogen tijdens hun verblijf géén bezoek ontvangen.

Huisartsenpost Urmond

Naast het Thuiszorghotel openen we donderdag 26 maart op deze locatie ook een huisartsenpost (voor de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek) voor mensen met verdenking van Corona. "Door dit 24/7 op één locatie samen te brengen, kunnen we sneller handelen wanneer behandeling of opname nodig is. Hiermee wordt de expertise van de behandelingen van de patiënten gebundeld en kan de reguliere zorg via de huisartsen en huisartsposten doorgaan", zegt Esther van Engelshoven van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

Centrale Huisartsenpoli Corona Maastricht-Heuvelland: zie verder naar beneden op deze pagina. 

Doorverwijzing nodig

Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op deze locatie. De omgeving van het hotel is volledig afgeschermd waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met Corona-gerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de huisartspost.

Samenwerking

Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Zuid-Limburg (thuiszorg, zorg- en verpleeghuizen, huisartsen(posten), ziekenhuizen, meldkamer, NAZL, GGD, GHOR en Veiligheidsregio Zuid-Limburg) gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen. Guy Schulpen van Zorg in Ontwikkeling: "Dat we hierin slagen is het resultaat van jarenlange samenwerking in Zuid-Limburg tussen de verschillende partners. Het zijn voor iedereen zware tijden, waarin we desondanks met trots dit centrum hebben opgezet".

Zie www.coronacentrum-urmond.nl

---------

Centrale Huisartsenpoli Corona Maastricht-Heuvelland 

Op 18 maart is de Centrale Huisartsenpoli Corona Maastricht-Heuvelland geopend. Het gaat om een tijdelijke voorziening die is ingericht in de regio in het kader van de Corona-uitbraak. Tot deze maatregel is overgegaan omdat de druk op de huisartsen en hun medewerkers zowel overdag als in de avond, nacht en weekenduren erg groot is. Op deze manier zorgen we ervoor dat de toegenomen zorgvraag in de huisartsenpraktijken (overdag) en op de Huisartsenpost (avond, nacht en weekend) beter kan worden opgevangen. We gaan hierdoor ook efficiënter om met de schaarse beschermingsmiddelen. Bovendien worden patiënten en zorgpersoneel beter beschermd tegen het virus.

Voor wie?
De poli is bedoeld voor mensen met luchtwegklachten en/of koorts die zich bij de eigen huisartsenpraktijk of bij de Huisartsenpost in Maastricht-Heuvelland telefonisch melden én die dringend gezien moeten worden door een huisarts. Met luchtwegklachten wordt bedoeld: dyspneu, hoesten, niezen, keelpijn, loopneus.

Alleen op verwijzing

  • Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de huisarts naar de Centrale Huisartsenpoli toe! Het heeft dus geen zin om zonder afspraak ernaar toe te gaan.
  • De Centrale Huisartsenpoli kan niet gebeld worden door patiënten om een afspraak te maken; het maken van een afspraak verloopt via de eigen huisartsenpraktijk (overdag) of via de Huisartsenpost (avond, nacht en weekend).
  • De huisarts bepaalt of de patiënt wordt doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpoli. Als het kan zal de doktersassistente patiënten met luchtwegklachten en/of koorts adviseren om het "uit te zieken" en te zorgen dat hij/zij anderen niet besmet. En thuis te blijven tot de patiënt 24 uur geen klachten heeft.

De zorg op de Huisartsenpoli
De spreekuren op de Centrale Huisartsenpoli worden gedaan door huisartsen uit Maastricht-Heuvelland. Er worden géén testen op Corona uitgevoerd. De huisartsen dragen beschermende kleding.

Altijd eerst bellen!
Het is belangrijk dat patiënten eerst bellen met de eigen huisartsenpraktijk of Huisartsenpost! Zodoende kan worden beoordeeld of de patiënt naar de eigen huisartsenpraktijk, de Centrale Huisartsenpoli of Huisartsenpost (bij MUMC+) kan komen of dat de huisarts een visite thuis aflegt.

Locatie
De Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland is ingericht in de Stadspoli West, Clavecymbelstraat 73 A, 6217 CS, Maastricht (NB: alleen op afspraak via huisarts).