Gemeente Meerssen | Convenant 'Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht' ondertekend

Nieuwsbericht Convenant 'Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht' ondertekend

Gepubliceerd op: 21 november 2023 16:35

Ondertekening convenant belasting
De Belastingdienst en de gemeente Meerssen hebben maandag 20 november 2023 het convenant 'Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht' ondertekend.

Sinds 2011 werkt de gemeente Meerssen al samen met de Belastingdienst onder de noemer 'Horizontaal Toezicht'. Dit toezicht is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Het proces is nu nog verder gestroomlijnd en verbeterd. De Belastingdienst past de vorm en intensiteit van haar toezicht aan op basis van de kwaliteit van de interne beheersing, interne monitoring en externe controle. Op deze manier wordt het risico op correcties achteraf verminderd.

Met het afsluiten van de nieuwe overeenkomst is het wederzijdse vertrouwen opnieuw bevestigd. De ondertekening is de afsluiting van een intensief traject, waarin gemeente Meerssen is begeleid door Juyst B.V Accountants en Belastingadviseurs.

"Dit is een prestatie om bestuurlijk en ambtelijk trots op te zijn" aldus wethouder Bjorn Molling (Financiën). "Door onze werkwijze ziet de Belastingdienst gemeente Meerssen als een betrouwbare convenantpartner. De komende jaren verbeteren we het proces nog verder. Dat is onderdeel van de gemaakte afspraken".

Op de foto: mevrouw Josine Walschot van de Belastingdienst en wethouder Bjorn Molling van de gemeente Meerssen.