Nieuwsbericht Controles Hondenbelasting

Publicatiedatum: 17 november 2015 15.15 uur

Controleurs van de BsGW zijn sinds oktober bezig met het huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. De controles duren tot begin december en kunnen ook plaatsvinden in de namiddag/vooravond. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het Velpse bureau LEGITIEM BV in de arm genomen. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangiftebiljet in. Deze controleurs kunnen zich te allen tijde legitimeren. Vraag altijd naar hun legitimatiebewijs!

Ieder die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.

Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt, en heeft de controleur het vermoeden dat er één of meer honden gehouden worden, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet

Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via uw persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet hebben, kunnen telefonisch een aangiftebiljet aanvragen via de BsGW: telefoon 088 – 8420 420 (toets keuze 1). Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 -17.00 uur.

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.