Nieuwsbericht Concept-meerjarenprogrammma Prorail geluidsanering spoor

Publicatiedatum: 17 maart 2017 10.05 uur

Gemeentebestuur dringt aan op nader overleg

Om de geluidsknelpunten bij het spoor te kunnen oplossen, stelt spoorwegbeheerder ProRail een meerjarenprogramma op. Daarbij is het gebruikelijk dat de lokale overheid (de gemeente) informatie aanlevert voor de totstandkoming van het concept.

Maatwerk

Onze voornaamste input voor het meerjarenprogramma was dat we hebben aangedrongen op maatwerk, zodat zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de plaatselijke situatie. Immers, geluidsschermen kunnen grote impact hebben op het leefklimaat van omwonenden in het algemeen, maar met name ook van de woonomgeving van de mensen die in de directe nabijheid van het spoor wonen.

Overleg

Helaas blijkt Prorail in het voorgesteld concept hier geen rekening mee te hebben gehouden. Het gemeentebestuur heeft daarom nogmaals aangedrongen op betreffend overleg. De raad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.