Nieuwsbericht Concept-bestuursakkoord

Publicatiedatum: 18 mei 2018 17.30 uur

Coalitievorming - logo

De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel hebben recent het concept-bestuursakkoord afgerond. Het concept is op vrijdagmiddag 18 mei verstuurd naar de leden van de gemeenteraad en de burgemeester, alsook naar de media. Tevens waren de media uitgenodigd voor een bijeenkomst op diezelfde dag waarop vertegenwoordigers van de coalitiepartijen een toelichting op het concept-bestuursakkoord gaven.

U kunt het concept-bestuursakkoord hier inzien

Het enige voorbehoud dat we hierbij willen maken is dat dit afgeronde concept bij een der coalitiepartijen nog aan de leden moet worden voorgelegd. Dat gaat de komende week gebeuren. Het concept-bestuursakkoord wordt geagendeerd voor de openbare raadsvergadering van woensdag 30 mei 2018.