Nieuwsbericht Column wethouder Berry van Rijswijk - Samen met u

Publicatiedatum: 19 oktober 2015 15.30 uur

Column wethouder Berry van Rijswijk

Er is veel aan de hand in de wereld. Oorlog, terrorisme, honger en onverdraagzaamheid zorgen ervoor dat veel mensen op zoek gaan naar rust, vrede, eten, een toekomst. Daar zullen we allemaal hoe bescheiden ook een steentje aan willen bijdragen. Vrede en rust moet weerkeren, dan kunnen en willen mensen ook weer graag naar hun eigen omgeving. De balans moet zo snel mogelijk hersteld worden. Op wereldse schaal is dat niet gemakkelijk te bereiken. Waar een wil is is een weg . De gewone burger - de vrouw, de man, het kind - is altijd de dupe. De wereld komt steeds dichterbij.

Wij hebben ook onze problemen, die we samen willen oplossen. Gelukkig zonder wapens, zonder geweld. Wij praten met elkaar en de meerderheid neemt een beslissing. We proberen elkaar te overtuigen. Dat doen we met respect voor elkaars mening. Woorden kunnen ook soms pijn doen. Maar dat zal nooit de opzet zijn. Het gaat om de inhoud en daar hebben we argumenten voor. Voor en tegen. Dat kunnen wij, dat mogen wij, nee: dat moeten wij. Ten behoeve van onze burgers. Met een scherpe focus op de problematiek zullen we de schaarse middelen verdelen. We zoeken naar een balans die ervoor zorgt, dat we weer positief naar de toekomst kunnen kijken. Dat gaat soms van au. Niet om iemand pijn te doen, maar om iedereen mee te kunnen laten doen.

Ouderen, kinderen, mensen met een beperking, ondernemers, natuurgenieters, cultuurliefhebbers, sporters etc. Burgers uit de mooie gemeente Meerssen. Ik ben er trots op samen met u aan uw toekomst te werken!