Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht College geeft opdracht tot uitvoering van verdiepingsonderzoek optie regieorganisatie Meerssen met Maastricht

Gepubliceerd op: 27 februari 2019 08:45

Het college van B&W van Meerssen heeft op 26 februari 2019 besloten bureau Berenschot opdracht te geven om het verdiepingsonderzoek naar de mogelijke optie van de invoering van een regieorganisatie met Maastricht uit te voeren. De stuurgroep in dit proces, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke raadsfractie, heeft het plan van aanpak voor dit onderzoek vastgesteld. Het verdiepingsonderzoek volgt op de verkenning door bureau Berenschot in 2018 naar een regieorganisatie voor de gemeente Meerssen, dit als vervolg op een haalbaarheidsonderzoek in 2017 naar de zelfstandigheid van de gemeente.

Op basis van die verkenning in 2018 heeft de gemeenteraad van Meerssen op 13 december van dat jaar besloten een verdiepingsonderzoek te laten uitvoeren naar de optie van de invoering van een regieorganisatie met de gemeente Maastricht als vaste partner. Dit onderzoek zal volgens plan in juni 2019 moeten leiden tot een richtinggevend besluit door de beide gemeenteraden. Het plan van aanpak is opgesteld door Berenschot in samenspraak met beide gemeenten.

Het onderzoek

Gezamenlijk perspectief op succesvolle samenwerking
Volgens de onderzoekers is het voor verdere invulling van de samenwerking van cruciaal belang dat er een gezamenlijk perspectief op de mogelijke samenwerking wordt ontwikkeld. In het onderzoek ligt daarom de nadruk op het zorgvuldig onderzoeken en vaststellen van de randvoorwaarden en uitgangspunten waarbinnen die samenwerking tussen Maastricht en Meerssen aan de hand van een regieorganisatie wordt vormgegeven.

Randvoorwaarden en uitgangspunten
Het verdiepingsonderzoek gaat in op de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeenten stellen aan de dienstverlening, de invulling van een regieorganisatie, de weg ernaartoe en de samenwerking.

Hoofdlijnen regieorganisatie
Het onderzoek beschrijft de organisatie op hoofdlijnen. Wat zijn de beelden over en weer over een regieorganisatie met Maastricht als vaste partner? Welke taken zouden in de regieorganisatie van Meerssen worden ondergebracht en welke in Maastricht en hoe vindt sturing plaats op de dienstverlening die vanuit Maastricht voor de gemeente Meerssen wordt gedaan?

Impact
Verder zal de impact van een regieorganisatie op de dienstverlening worden beschreven en zullen de financiële consequenties en financiële kaders op hoofdlijnen in beeld worden gebracht.

Gemeenteraad Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen wil zicht hebben op de financiële en andere voorwaarden van de gemeente Maastricht alvorens zij een go/no go besluit neemt over de invoering van een regieorganisatie. Daarnaast wil zij ook gesprekken voeren met gemeenten die ervaring hebben met de invoering van een regieorganisatie. De eerder genoemde stuurgroep ('Nader onderzoek van de mogelijke optie van de invoering van een regieorganisatie) waarin elke fractie uit de gemeenteraad vertegenwoordigd is, geeft sturing aan dit proces.