Gemeente Meerssen | Coalitiebesprekingen liggen op koers

Nieuwsbericht Coalitiebesprekingen liggen op koers

Gepubliceerd op: 20 april 2022 15:10


Coalitiebesprekingen op koers - afbeelding
Op 28 maart hebben de meeste politieke partijen tijdens een openbare bijeenkomst de voorkeur uitgesproken om de huidige coalitie van Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA voort te zetten. Vervolgens zijn deze drie partijen voortvarend aan de slag gegaan met de inhoudelijke besprekingen om te komen tot een bestuursakkoord. Inmiddels hebben diverse overleggen plaatsgevonden waarin verschillende inhoudelijke thema's de revue zijn gepasseerd.

De drie partijen constateren dat zij dezelfde ambities en uitgangspunten hebben. De gesprekken verlopen in goede onderlinge verstandhouding.
Nieuw in de coalitievorming is dat deze keer de coalitievormende partijen gesprekken voeren met verschillende lokale (koepel)organisaties om input op te halen voor het bestuursakkoord.
Naast het opstellen van het bestuursakkoord beraden de drie partijen zich over de verdeling van de portefeuilles in het nieuwe college en over wethouderskandidaten.
Het streven is erop gericht dat het bestuursakkoord in de raadsvergadering van 24 mei voorligt en dat dan de nieuwe wethouders worden benoemd.