Nieuwsbericht Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zoekt voorzitter

Publicatiedatum: 30 september 2016 10.25 uur

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland
De Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland is een onafhankelijke adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over de vormgeving van het gemeentelijk Participatiebeleid. Het advies richt zich tot de bestuurders van de zes gemeenten waarvoor Sociale Zaken Maastricht Heuvelland de Participatiewet uitvoert. Daarnaast voert de adviesraad periodiek overleg met de directeur van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland over de uitvoering van de Participatiewet. De Cliëntenraad kijkt scherp toe op welke wijze bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de belangen van de uitkeringsgerechtigden. Om goed voeling te kunnen houden met die achterban, houdt de cliëntenraad onder meer wekelijkse spreekuren.

Wie zoeken wij?

We zoeken een voorzitter die:

  • samen met de leden van de cliëntenraad de cliënten een stem kan geven;
  • onafhankelijk en benaderbaar is; een echt mensen-mens;
  • beschikt over communicatieve vaardigheden en in staat is om vergaderingen te leiden;
  • kennis heeft van of bereid is zich te verdiepen in het (gemeentelijk) Participatiebeleid;
  • daarnaast interesse heeft in ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en rondom het thema Armoedebestrijding;
  • bij voorkeur beschikt over deskundigheid op bijvoorbeeld financiëel, juridisch en/of administratief vlak;
  • In staat is een functionele samenwerkingsrelatie met directie/bestuurders op te bouwen;
  • samenbindend vermogen heeft, kan relativeren en daarnaast beschikt over een dosis gezonde humor.

Wat verwachten wij van u?

U maakt deel uit van een enthousiaste groep mensen (leden van de cliëntenraad) die meedenkt over het gemeentelijk Participatiebeleid en de uitvoering daarvan door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Het belang van de cliënten stelt u hierbij voorop. U neemt deel aan de periodieke overleggen (vier keer per jaar ) met de directeur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en met de portefeuillehouders van de zes betreffende gemeenten (één keer per jaar).

Daarnaast neemt u actief deel aan de spreekuren van de cliëntenraad (twee ochtenden per week).

Verder draagt u samen met de secretaris/penningmeester zorg voor een goede bedrijfsvoering van de cliëntenraad (opstellen begroting, aanvragen subsidie, het voeren van een deugdelijke administratie, etc).

Tenslotte bent u als voorzitter van de cliëntenraad automatisch lid van de integrale Adviescommissie Sociaal Domein Maastricht. Deze commissie houdt zich met name bezig met strategische beleidsadvisering op het terrein van zowel de Participatiewet alsook de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

Wat kunt u van ons verwachten?

U krijgt voor deze functie een vrijwilligers-/onkostenvergoeding.

Heeft u vragen?

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Jos Potting (06) 46 04 78 39 of e-mail: jos.potting@maastricht.nl

Wilt u solliciteren?

Uw reactie, voorzien van motivatie en cv, kunt u vóór voor 23 oktober 2016 sturen aan:

Jos Potting
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Indien u aan de eisen voldoet zullen wij u op korte termijn uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.