Gemeente Meerssen | Check uw verzekeringspolis op overstromingsschade

Nieuwsbericht Check uw verzekeringspolis op overstromingsschade

Gepubliceerd op: 23 december 2021 10:15

Onze ervaringsdeskundige Joop Kneepkens roept iedereen op - dus ook de mensen die deze keer niet getroffen zijn door de wateroverlast van afgelopen zomer - om hun verzekeringspolis na te kijken op "overstromingsschade". Hoe zit dat dan?

Primaire waterkeringen die Nederland rijk is, zijn onder andere de zeedijken, polderdijken en rivier- en kanaaldijken (bij grote kanalen). Indien daarbij een overstroming of doorbraak plaatsvindt zijn deze incidenten NIET meeverzekerd bij het afsluiten van een woningverzekering. Dat staat vast. Dat is niet te dragen door de verzekeraars. Daarvoor is de Wet Tegemoetkoming bij Rampen (WTS) gemaakt.

Secundaire waterkeringen, zoals van de riviertjes en beken (zoals Gulp en Geul, Geleenbeek, Caumerbeek etc), slootjes en geulen kunnen helaas ook overstromen, zoals afgelopen zomer gebleken is. Als er ergens veel neerslag valt (bijvoorbeeld in België) en een doorbraak van deze zogenaamde secundaire waterkeringen het gevolg is, zou dit tegenwoordig meestal wel meeverzekerd zijn moeten zijn in de woningverzekering. Aldus het Verbond van Verzekeraars.Ervaringen bij deze overstroming leren dat dat toch nog niet overal het geval is.

Kijk uw verzekeringspolis na!

Joop Kneepkens roept getroffenen én niet getroffenen van deze wateroverlast op om hun huidige verzekeringspolis na te kijken of en hoe overstromingsschade benoemd wordt. Indien secundaire overstromingsschade niet vergoed wordt in de huidige polis, is het dringende advies van verzekering te veranderen, zodat als het nog eens gebeurt, u weet dat uw verzekering gewoon uitkeert in dit soort gevallen. Zijn verwachting is dat een volgend keer de WTS voor deze gevallen niet van toepassing is. Juist, omdat ze nu verzekerbaar zijn. Zoek naar de neerslag- en overstromingsclausule in uw polis.

Voor meer informatie over uw verzekering, kunt u terecht bij u eigen verzekeraar via de bekende contactgegevens. Als u nog vragen heeft aan de gemeente, kunt u deze stellen via wateroverlast@meerssen.nl.