Nieuwsbericht Carnavalsoptochten Meerssen

Publicatiedatum: 05 februari 2016 14.25 uur

Nog één nachtje slapen en dan barst het carnavalsfeest weer los. Dit feest wordt in alle kernen van de gemeente Meerssen uitbundig gevierd. Iedere kern heeft zijn eigen activiteiten en plaatselijke tradities, die vaak al weken van tevoren van start gaan. Ook heeft elke kern een eigen optocht, die georganiseerd wordt door het optochtcomité van de plaatselijke carnavalsvereniging.

Gezamenlijk overleg optochtcomités

Onder leiding van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz hebben de optochtcomités gezamenlijk overleg gevoerd over de optochten. Jeugd & alcohol en overlast waren hierbij belangrijke punten. De gemeente heeft een nieuw reglement gepresenteerd dat voor alle optochten binnen de gemeente Meerssen geldt. In het reglement zijn voorschriften opgenomen over geluid, afval, verkeer, alcohol en de veiligheid van carnavalswagens.

Afspraken

In het overleg zijn enkele afspraken gemaakt. Met deze afspraken steunt de gemeente de comités in de taak om te zorgen voor een mooie en veilige optocht voor iedereen:

  • De gemeente heeft dit jaar gezorgd voor een uniform optochtreglement en aanmeldformulier voor optochten;
  • De gemeente stelt op www.meerssen.nl informatiemateriaal beschikbaar over jeugd & alcohol;
  • De optochtcomités, Boa's en politie zetten zich samen in voor een goed verloop van de optochten, maar doen ook nadrukkelijk een beroep op alle deelnemers én toeschouwers om hier een bijdrage aan te leveren;
  • De optochtcomités en gemeente informeren elkaar tijdens de optochten met behulp van een groeps-app.

Een mooie, kleurrijke en veilige carnaval voor iedereen

Carnaval is een volksfeest dat vaak niet alleen binnen, maar ook buiten wordt gevierd. Dit betekent dat er mogelijk overlast kan optreden. Als iedereen rekening met elkaar houdt, dan kunnen we samen de overlast zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Zo blijft carnaval een mooi en leuk feest, ook voor diegenen die géén carnaval vieren.