Gemeente Meerssen | Camerabewaking bij Kindcentrum De WereldSter in verband met aanhoudend vandalisme

Nieuwsbericht Camerabewaking bij Kindcentrum De WereldSter in verband met aanhoudend vandalisme

Gepubliceerd op: 30 juni 2022 13:55

Nog voor de zomervakantie start de gemeente met het aanbrengen van camerabewaking bij Kindcentrum de WereldSter in Meerssen. Reden hiervoor is het aanhoudende vandalisme rond het gebouw en intimidatie van medewerkers. De burgemeester heeft ouders/verzorgers hierover afgelopen week per brief geïnformeerd.

Overlast & schade

Het nieuwe Kindcentrum De WereldSter biedt sinds een aantal jaar onderdak aan de basisschool, peuteropvang, buitenschoolse opvang en bibliotheek. Al sinds de opening van het gebouw is er sprake van overlast, vernielingen en intimidatie van personeel door kinderen/jongeren in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar. Hekken, prullenbakken en meubilair rond de school worden vernield, ramen zijn ingegooid en er is zelfs gesprongen op de zonnepanelen op het dak. De totale schade bedraagt inmiddels al meer dan 20.000 euro.

Maatregelen

De gemeente trof al allerlei maatregelen: de openingstijden van het speelplein zijn beperkt, er is bebording aangebracht en er zijn gesprekken geweest van straatcoaches, boa's en politie met de kinderen/jongeren en hun ouders. Helaas zonder resultaat.

De maat is vol

Vanwege de veiligheid van de medewerkers en om verdere vernielingen te voorkomen, nemen we verdere maatregelen. Dat betekent dat we camerabewaking gaan aanbrengen bij het gebouw. De werkzaamheden starten nog voor de zomervakantie.

Camerabeelden

De camerabeelden kunnen slechts door een beperk aantal personen worden ingezien. Deze personen zijn in het bezit van een VOG. De beelden worden alleen ingezien als er iets gebeurd is, bijvoorbeeld bij vernielingen. Als is dit het geval is, worden de beelden uitsluitend gedeeld met de politie. Voor het bewaren van de beelden geldt een wettelijke bewaartermijn. De beelden worden één week bewaard en dan gewist.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl