Nieuwsbericht Calamiteitenoefening nabij spoorwegovergang Fregatweg-Oude Rijksweg Bunde

Publicatiedatum: 24 november 2015 10.00 uur

Vandaag vindt een calamiteitenoefening plaats nabij de spoorwegovergang Fregatweg-Oude Rijksweg in Bunde. Deze oefening is om 10.00 uur gestart. Het oefenscenario is een aanrijding bij de spoorwegovergang. Tijdens de oefening vinden allerlei activiteiten plaats op het grasveld aan het spoor bij de Prins Willem Alexanderlaan.

Systeemtest

De oefening vindt plaats in het kader van een zogenaamde systeemtest bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In deze test wordt gekeken naar de wijze waarop de rampenbestrijding en crisisbeheersing functioneert, met name hoe het gesteld is met de samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulancezorg, gemeente en Prorail).

Rode overlegcontainer

Om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen, wordt een zogenaamde CoPI (Commando Plaats Incident) nabij de oefenlocatie  ingericht. Dit is een rode container waarin overleggen tussen de hulpdiensten plaatsvinden. Naast de vertegenwoordigers van politie, brandweer, medische zorg (GHOR), gemeenten en Prorail, nemen verder geen andere hulpdiensten/-voertuigen aan de oefening deel.

Overlast

De overlast voor de omgeving zal naar verwachting beperkt blijven tot enkel het plaatsen van de Copi-container en het aanrijden van de medewerkers van de hulpdiensten.Zij gebruiken géén sirenes en zwaailichten.