Nieuwsbericht Buurtnetwerken nieuwe stijl presenteren zich

Publicatiedatum: 03 mei 2016 12.45 uur

Op vrijdag 29 april 2016 maakte wethouder burgerparticpatie Désirée Cortenraede kennis met de zes buurtnetwerken die onze gemeente rijk is.Tijdens de bijeenkomst overhandigde de heer Van Beekum namens een werkgroep vanuit de buurtwerken een visie aan wethouder Cortenraede. In deze visie staat de doorontwikkeling van de buurtnetwerken centraal en dan met name de aansluiting bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Kennismaking buurtnetwerken

Visie

Concreet staat in de visie dat er meer regie komt te liggen bij de buurtnetwerken en natuurlijk bij overige bewoners als het gaat over de leefbaarheid in de kernen of dorpen. Bewoners hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om aan een werkgroep deel te nemen of om zelf aan de slag te gaan met een thema. De buurtnetwerken zijn daarin een verbindende factor en zorgen voor afstemming onderling of met de gemeente. Die transformatie en omslag is een hele klus. De afgelopen periode is dan ook hard gewerkt aan deze visie door een werkgroep vanuit de buurtnetwerken. De gemeente ondersteunt en adviseert de buurtnetwerken bij haar werkzaamheden.

Kennismaking buurtnetwerken

Kennismaken en kennis delen

Naast de buurtnetwerken waren ook de buurtpreventieteams uit onze gemeente, de politie en de brandweer vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst. Kennis maken en kennis delen was de insteek. Zo werd tijdens de avond concrete informatie met elkaar gedeeld. Stichting IKL (werken aan instandhouding kleine landschapselementen) verzorgde tijdens de avond een interessante presentatie.

Kortom: een inspirerende en zinvolle avond!

Binnenkort volgt er meer informatie over de buurtnetwerken en wat ze voor u kunnen betekenen.

Kennismaking buurtnetwerken

Kennismaking buurtnetwerken

Kennismaking buurtnetwerken

Kennismaking buurtnetwerken

Kennismaking buurtnetwerken

Foto's: Karel Curvers, Meer Vandaag