Gemeente Meerssen | BsGW mag WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen verzenden

Nieuwsbericht BsGW mag WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen verzenden

Gepubliceerd op: 15 januari 2021 10:20

BSGW logo
De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden voor 2021 voor inwoners en bedrijven van alle deelnemende gemeenten in BsGW. Deze WOZ-waarden wor-den getaxeerd naar de feitelijke waarde van het voorgaande jaar op 1 januari 2020. Met deze in-stemming geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door BsGW voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. De Waarderingskamer controleert elk jaar of de belastingsamenwer-king en gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.

Nu de Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden kan BsGW de belastingaanslagen voor 2021 opmaken. Deze belastingaanslagen worden in de tweede helft van februari verstuurd.

Lees verder op de website van de BsGW