Gemeente Meerssen | Brief provincie over begroting 2021 toekomst gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Brief provincie over begroting 2021 toekomst gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 16 december 2020 15:15

Provincie Limburg
Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft per brief van 15 december jl. de gemeenteraad van Meerssen geïnformeerd over zijn besluit met betrekking tot de begroting 2021. De provincie heeft besloten dat de begroting 2021 onder repressief toezicht valt. Dit is de lichtste vorm van financieel toezicht.

Tevens doen GS het aanbod om onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de provincie een onderzoek in te richten waarin alle mogelijke toekomstscenario's van Meerssen onafhankelijk en deskundig worden getoetst op vijf keuzecriteria: bestuurskracht, duurzaamheid, interne samenhang, regionaal evenwicht en draagvlak (binnen de gemeente en in de regio).

Lees hier de betreffende brief van het college van GS aan de gemeenteraad en de begeleidende raadsinformatiebrief van het college van B&W aan de gemeenteraad.