Nieuwsbericht Brandbrief aan minister Plasterk - 234 wethouders luiden noodklok over bezuinigingen

Publicatiedatum: 11 november 2015 11.35 uur

In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken luiden 234 wethouders de noodklok over de forse bezuinigingen die het Rijk oplegt aan de gemeenten. Ook wethouder Financiën drs Guido Houben heeft de brief ondertekend.

De bezuinigingen die het Rijk oplegt zijn volgens de wethouders "te groot, te onvoorspelbaar en onterecht". Ze stellen onder meer voor om een korting op het gemeentefonds - in 2016 gaat het om 120 miljoen en na 2017 om bijna een miljard euro - te schrappen.

Ongetitelde afbeelding, 11-11-2015 12:49:19

"De afgelopen jaren heeft u ons als gemeenten geconfronteerd met een opeenstapeling van omvangrijke kortingen. Dat heeft ons genoodzaakt de ene bezuiniging na de andere door te voeren, ten koste van de voorzieningen voor onze inwoners: zij betalen uiteindelijk de rekening hiervan."
"Een deel van de aanhoudende kortingen op gemeentelijke inkomsten is nauwelijks of slecht onderbouwd en in strijd met financiële afspraken tussen het Rijk en mede-overheden", zo staat in de brief aan de minister. "De voortdurende en vaak onverwachte tussentijdse bijstellingen van de accressen (vermeerdering) van het gemeentefonds leiden tot een grote mate van onvoorspelbaarheid en instabiliteit aan de inkomstenkant van gemeenten: gedurende een begrotingsjaar zijn er grote schommelingen in de cijfers."

De standpunten zijn op hoofdlijnen bekend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vorige maand heeft minister Plasterk er al een brief over gestuurd naar de Tweede Kamer, aldus het ministerie. Een werkgroep die het systeem van verdeling van geld onder de loep neemt, zal volgens hem komend voorjaar verslag uitbrengen.

NRC Handelsblad heeft de brandbrief integraal op haar website geplaatst. Volgens NRC is de brief van de 234 wethouders uitzonderlijk vanwege het grote aantal ondertekenaars en omdat het gaat om wethouders van Financiën "doorgaans de meest nuchtere want zuinigste leden van elk college". Ook hebben ze duidelijk gekozen voor een andere, directere weg om te reageren dan de meer gebruikelijke: via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees de brandbrief