Nieuwsbericht Brand loods Kruisberg Meerssen (update)

Publicatiedatum: 21 september 2016 12.45 uur

Op dinsdag 20 september 2016 heeft een brand gewoed in een loods aan de Kruisberg 52 in Meerssen. Als gevolg van de brand zijn op het perceel zelf en wellicht ook op het direct naastgelegen perceel stukjes asbesthoudend materiaal vrijgekomen. De eigenaar is gevraagd de asbestresten op zijn eigen perceel zo spoedig mogelijk te laten opruimen door een daartoe gecertificiceerd bedrijf en ook direct naastgelegen percelen te laten controleren op vrijgekomen asbestresten. 

Ook nacontrole door de brandweer heeft vandaag aangetoond, dat buiten het brandgebied geen asbestresten zijn terechtgekomen. Elders aangetroffen roetdeeltjes zijn volgens de brandweer waarschijnlijk afkomstig van op het perceel in brand gevlogen dennenbomen.

Asbestbrand - Vragen & Antwoorden

Heeft u na het lezen van de informatie over asbest nog vragen?
Neem dan vanaf 8.30 uur contact op met de GGD Zuid-Limburg, tel. (045) 85 06 609, e-mail milieu@ggdzl.nl (secretariaat medische milieukunde). Of kijk op www.ggdzl.nl.

Heet u overige vragen?
Voor algemene vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.