Nieuwsbericht Bouwwerkzaamheden Sint Agnesplein-Pletsstraat van start

Publicatiedatum: 06 juni 2018 14.30 uur

Impresse supermarkt Bunde
Het project Pletsstraat-Sint Agnesplein is het laatste onderdeel van Centrumplan Bunde. Na de sloop van de bestaande huurwoningen, wordt nu begonnen met de bouw van een supermarkt en 18 sociale huurwoningen aan het Sint Agnesplein. Dit zal ongeveer één jaar duren.

Centrumplan Bunde

Het Centrumplan Bunde voorziet naast de supermarkt en huurwoningen in een nieuw gezondheidscentrum en koopappartementen aan de Pletsstraat, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. De plannen voor het gezondheidscentrum en de twee koopappartementen worden op dit moment verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de inrichting van het openbare gebied op het binnenterrein met onder andere parkeervoorzieningen.

Informatiebijeenkomst

Eerder is aangekondigd dat er een informatieve inloopbijeenkomst wordt gehouden bij de start van de bouwwerkzaamheden. Om u optimaal te informeren over alle plannen, wil Bemog projectontwikkeling BV deze bijeenkomst houden nadat de plannen voor het gezondheidscentrum en de koopappartementen zijn uitgewerkt. Ook het ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied en parkeerterrein wordt dan gepresenteerd. Deze informatiebijeenkomst kondigen we aan via de gemeentelijke website, gemeentelijke digitale nieuwsbrief en weekblad de Geulbode. Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief.

Overlast

Bij de werkzaamheden kan mogelijk enige overlast ontstaan in de vorm van geluidsoverlast, stof of hinder door bouwverkeer. Dit is helaas niet helemaal te voorkomen. De aannemer streeft er echter naar om dit tot een minimum te beperken. Het bouwverkeer rijdt de eerste weken het bouwterrein via het Sint Agnesplein op. We vragen u hier rekening mee te houden met bijvoorbeeld het parkeren van uw auto. In een later stadium wordt gebruik gemaakt van een in- en uitrit aan de zijde van de Pletsstraat.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de bouwwerkzaamheden kunt u terecht bij de aannemer van het bouwproject: Geelen Vastgoed & Bouw Bouwbedrijf B.V. uit Neer, tel. 0475 - 59 18 48, e-mail: info@geelen.nl
Voor vragen met betrekking tot het project kunt u terecht bij de projectontwikkelaar: Bemog Projectontwikkeling B.V., tel. 038 - 331 58 99, e-mail: zwolle@bemog.nl
Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl