Nieuwsbericht Bouw gymzaal Ulestraten van start

Publicatiedatum: 05 september 2017 13.05 uur

In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde extra budget voor de realisatie van de nieuwe gymzaal aan de Kasteelstraat in Ulestraten (tegenover de basisschool). De bouwwerkzaamheden zijn gegund aan aannemersbedrijf Habenu van de Kreeke uit Nuth. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Verkeersmaatregelen

Om de bouw en aan/afvoer van materialen veilig te laten verlopen, zijn er veiligheidsmaatregelen genomen. Zo komen er nieuwe oversteekplaatsen in de Albert Schweitzerstraat en bij het kruispunt van de Kasteelstraat met de Paus Joannes- en Albert Schweitzerstraat. Schoolkinderen en andere voetgangers worden op een veilige manier rond de bouw geleid. Brigadiers helpen de kinderen bij begin en einde van de schooldag met oversteken.

Het bouwtransport vindt plaats buiten de breng/haalmomenten van de school. De medewerkers van de bouw parkeren binnen de bouwhekken. Ook laden en lossen gebeurt binnen de hekken. Er komt geen bouwverkeer door de Kasteelstraat ter hoogte van de school. Het bouwverkeer wordt omgeleid. De verkeerssituatie voor auto's blijft hetzelfde . Het parkeerverbod in de Kasteelstraat ter hoogte van de school blijft van kracht.

Planning

De gymzaal zal naar verwachting in maart 2018 klaar zijn. Tot dan zal gebruik worden gemaakt van de huidige gymzaal aan de Sint Catharinastraat.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl