Gemeente Meerssen | Bomen planten in Bunde-Oost

Nieuwsbericht Bomen planten in Bunde-Oost

Gepubliceerd op: 02 december 2022 09:10

Meer bomen en biodiversiteit in Bunde Oost
Bericht van initiatief 'Meer bomen en biodiversiteit in Bunde Oost'

Op zaterdag 10 december gaan we op twee locaties in Bunde-Oost bomen aanplanten in het kader van het 'Meer bomen en biodiversiteit' plan. We starten deze dag om 10.00 uur op de eerste locatie op het hondenlosloopterrein aan het Heiveld en gaan vervolgens verder op het terreintje bij de Spoorstraat. Tussen 12.00-13.00 uur ronden we de dag af. Wees welkom om samen met ons te zorgen voor meer biodiversiteit in de wijk!

Meer bomen en biodiversiteit plan

Het plan is een burgerinitiatief van Jo Ritzen en Sandra van den Beuken en wordt in samenwerking met de gemeente Meerssen uitgevoerd. Het plan bestaat uit een aantal gerichte acties, die er op zijn gericht om de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de leefbaarheid in de wijk een impuls te geven. Dit doen we door bloeiende planten, bomen en struiken aan te planten, waardoor er voedsel en veilige schuilplekken voor vogels en insecten gaat ontstaan. Daarnaast helpt een groenere wijk bij het bestrijden van hittestress op warme dagen en het voorkomen van wateroverlast. Meer groen in de leefomgeving helpt ook bij het bestrijden van stress en zorgt voor gezondere wijkbewoners.

Meer bomen en biodiversiteit in Bunde Oost
Acties

Deze winter gaan we nog op een aantal andere locaties aan de slag, zoals het Oranjeplein, de Oude Rijksweg, Prins Bernhardlaan en Prinses Christinalaan. Tijdens de aanplantdag op 10 december geven we meer informatie over deze plannen en kan er input gegeven worden vanuit de wijk. Er zal tevens uitleg worden gegeven over de voordelen van een groene(re) wijk en wat je ook zelf in je eigen tuin kan doen!

CNME

De boomplantdag wordt begeleid door CNME Maastricht. Zij zullen de komende periode starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het graven van de plantgaten en het verbeteren van de bodem. Voor vragen neem contact op met Sandra van den Beuken svdbeuken@gmail.com of Jo Ritzen jozefritzen@hotmail.com.