Gemeente Meerssen | Binnenkort in de raad: Waterprogramma en Klimaatadaptatiestrategie

Nieuwsbericht Binnenkort in de raad: Waterprogramma en Klimaatadaptatiestrategie

Gepubliceerd op: 11 november 2022 09:00

Waterprogramma
De klimaatverandering stelt ons voor steeds grotere uitdagingen. Grote delen van onze gemeente hebben dit aan den lijve ondervonden bij de wateroverlast van de afgelopen jaren en de waterramp in juli 2021. Maar ook verdroging en de kwaliteit van het water zijn zorgenpunten voor de toekomst. Tijdens de raadsadviesvergadering van 1 december en de raadsvergadering van 15 december bespreekt de gemeenteraad het Waterprogramma en de Klimaatadaptatiestrategie 2023-2027 van de gemeente Meerssen. Twee belangrijke documenten in de strijd tegen de uitdagingen van de klimaatverandering.

Maar wat houden deze plannen eigenlijk in?

Het Waterprogramma en de Klimaatadaptatiestrategie vervangen als het ware het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Waterketenplan. Ze beschrijven hoe de gemeente Meerssen zorgdraagt voor de volksgezondheid en het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied door:

  • het inzamelen en transport van (vuil) rioolwater en regenwater (riolen, regenwaterleidingen, buffers etc)
  • het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen van grondwaterstanden (voor zover dat niet tot de provincie of het Waterschap behoort).
  • het verbeteren van de waterkwaliteit.
  • het verminderen van verstening en stimuleren van meer groen.

Voor deze onderdelen is de gemeente verantwoordelijk in het waterbeheer. Waar nodig werken we uiteraard samen met onze waterpartners Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg.

Horen overstromingen van rivieren en beken hier niet bij?

Het Waterprogramma en de Klimaatadaptatiestrategie gaan niet over de aanpak van overstromingen vanuit rivieren en beken. Hiervoor zijn Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg verantwoordelijk. Het nieuwe provinciale programma 'Waterveiligheid en Ruimte Limburg' krijgt hierin een belangrijke rol. Ook voor wat betreft maatregelen tegen overstromingen. Uiteraard werkt de gemeente ook hierin samen met deze partners en houden we voortdurend de vinger aan de pols!

Waarom nu een Waterprogramma en geen GRP?

Met de komst van de Omgevingswet per 1 juli 2023 vervalt voor gemeenten de wettelijke verplichting van een apart Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te maken. Echter, het blijft gezien de veranderende klimaatomstandigheden, de uitdagingen die dit met zich meebrengt en het geld dat nodig is voor aanpassingen en onderhoud raadzaam het gemeentelijke rioleringsbeleid elke 5 jaar onder de loep te nemen. Het GRP wordt daarom opgenomen in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het Omgevingsprogramma van de Gemeente Meerssen en krijgt daarin de naam 'Waterprogramma'.

Waar kan ik deze plannen inzien?

U kunt het Waterprogramma en de Klimaatadaptatiestrategie bekijken via ons raadsinformatiesysteem

Beide stukken worden besproken tijdens de raadsadviesvergadering van 1 december (aanvang 19.00 uur). Vervolgens komt het stuk op de raadsagenda voor de vergadering van donderdag 15 december (aanvang 18.00 uur). U kunt deze vergadering volgende via de livestream op www.meerssen.nl. De raadsvergadering van 15 december wordt tevens uitgezonden op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.