Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Bijeenkomst Toerisme gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 27 juni 2019 08:40

Bijeenkomst toerisme - Opening wethouder Luc Volders
De kernen van de gemeente Meerssen hebben toeristen veel te bieden op het gebied van natuur, kunst en cultuur, evenementen, monumenten en fiets- en wandelmogelijkheden. Daarom is het stimuleren van toerisme binnen de gemeente een belangrijk aandachtspunt. Om die reden vond op 24 juni op uitnodiging van de gemeente Meerssen een bijeenkomst Toerisme plaats. Samen met toeristische ondernemers en andere belangstellenden werd in het sfeervolle Leopoldskerkje het thema nader onder de loep genomen.

Opening

Wethouder Toerisme Luc Volders opende de bijeenkomst door aan te geven dat de gemeente Meerssen aan de weg timmert om toeristisch te groeien. "De focus ligt op groen, cultureel erfgoed, maar zeker ook op evenementen die veel publiek trekken. Het is belangrijk dat de gemeente initiatieven van ondernemers stimuleert. Daarom wordt in september de 'Verordening stimulering verblijfstoerisme' ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd," aldus Luc Volders.

Naast deze ontwikkeling wees de wethouder op het Servicepunt van Visit Zuid-Limburg dat gevestigd is in Bloemenhuis De Zonnestraal. Hier is foldermateriaal en zijn streekproducten verkrijgbaar. Luc Volders: "Opvallend is dat - in tegenstelling tot andere Heuvellandgemeenten - de inwoners van de gemeente Meerssen positief staan tegenover meer toeristen in Meerssen. Dat is de uitkomst van het recent gehouden Bewonersonderzoek Zuid-Limburg. Vincent Nijs voerde dit onderzoek uit in opdracht van de provincie Limburg. Hij licht de uitkomsten nader toe".

Wethouder Volders presenteerde volgens de drie nieuwe wandelfolders van Bunde, Geulle en Ulestraten.

Bijeenkomst toerisme - presentatie directeur Visit Zuid-Limburg
Presentatie directeur Visit Zuid-Limburg

Van Meerssen de eerste Green Destination van Nederland maken, dat advies gaf Anya Niewierra aan de gemeente Meerssen.  U kunt de presentatie van directeur Visit Zuid-Limburg Anya Niewierra hieronder bekijken.

- Presentatie directeur Visit Zuid-Limburg over 'Green Destination'

Bijeenkomst toerisme - presentatie bewonersonderzoek
Presentatie Bewonersonderzoek Toerisme

Vincent Nijs is als onderzoeker verbonden aan Toerisme Vlaanderen. Bovendien voerde hij in opdracht van de provincie Limburg het bewonersonderzoek Toerisme uit. Vincent: "Meerssen valt positief op als het gaat om het aantrekken van meer toeristen," aldus Vincent Nijs. U kunt zijn volledige presentatie hieronder downloaden.

- Presentatie Vincent Nijs over bewonersonderzoek Toerisme

Bijeenkomst toerisme - presentatie mede-eigenaar camping 't Geuldal
Presentatie mede-eigenaar Camping 't Geuldal

Maike Vaessen is mede-eigenaar van Camping 't Geuldal in Meerssen. Ze geeft in haar presentatie aan hoe een familiebedrijf - dat de camping van oorsprong was - is uitgegroeid tot een moderne camping. U kunt haar presentatie hieronder bekijken.

- Presentatie Maike Vaessen van camping 't Geuldal