Nieuwsbericht Bezoek knelpunten wateroverlast gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 12 september 2017 10.40 uur

Water in balans

In de aanpak tegen de wateroverlast in de gemeente Meerssen heeft er op 27 juni 2017 een inwonersbijeenkomst plaatsgevonden in gemeenschapshuis de Stip, georganiseerd door Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen. U heeft toen met ons meegedacht over mogelijke maatregelen om wateroverlast (en verdroging) in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In de tussentijd heeft het waterschap alle aangedragen maatregelen op een rij gezet en nader bekeken en doorgerekend.

Bezoek ter plaatse

Nu is het tijd voor de volgende stap: een bezoek ter plaatse. Hierbij bekijken we samen met alle betrokkenen en geïnteresseerden ter plaatse de knelpuntgebieden. Het bezoek vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. vanaf 13.00 uur.

Wilt u meelopen?

Stuur dan vóór vrijdag 22 september een e-mail naar  b.kariemie@waterschaplimburg.nl. Meer informatie is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.