Gemeente Meerssen | Beweegdiploma

Nieuwsbericht Beweegdiploma

Gepubliceerd op: 23 september 2021 11:40

Beweegdiploma
Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Meerssen en Hulsberg wordt spelenderwijs de beginvormen van bewegen aangeleerd. Hierbij o.a. denken aan vangen-gooien, klimmen-klauteren, springen, bewegen op muziek en evenwicht-balans.

Voor wie

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar

Wanneer?

Vanaf 6 oktober 2021, iedere woensdag van 13.30 - 14.30 uur in Gymzaal Meerssen West

Waarom?

Het is belangrijk om op een jonge leeftijd kennis te maken met sport en bewegen. Hier haalt een kind voor de rest van zijn/haar leven voordeel uit op het gebied van motoriek en algemene gezondheid.

Kosten?

De deelnemersbijdrage komt neer op € 40,- per kwartaal. In sommige gevallen kan er aanspraak gedaan worden op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De bijdrage is inclusief een 2 jaarlijkse screening/evaluatie door kinderfysiotherapeut. Het is mogelijk om gratis aan 2 proeflessen deel te nemen. Na deze 2 lessen kunt u ervoor kiezen uw kind wel/niet in te schrijven.

Meer info?

Het Beweegdiploma is een initiatief van het Sportakkoord Meerssen.
Aanmelden en/of het stellen van vragen kan per email via lottebemelmans@medischefitness.nl