Nieuwsbericht Bestuurders ervaren Buitengoed Geul en Maas

Publicatiedatum: 29 september 2017 09.45 uur

Bestuurders ervaren BuitengoedOp vrijdag 22 september was er een bustour voor de statenleden van de Provincie en de gemeenteraadsleden van de samenwerkende overheden in Buitengoed Geul & Maas. Een uitmuntende kans om in een breder perspectief te praten over de actuele stand van zaken en toekomst van het Buitengoed, maar ook om een aantal pareltjes van dichtbij te beleven. Met de woorden van Confusius, een filosoof uit het oude China: 'Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.'

Levend landschapsmuseum

De tour ging langs diverse uitgevoerde en lopende projecten in het Buitengoed waarin de diverse speerpunten van het programma (herbestemming van kastelen en landgoederen, ontwikkeling groen en landschap, toegankelijkheid en participatie) aan bod kwamen. Dat je samen toegevoegde waarde hebt en als overheid vooruit moeten kijken, kwam duidelijk naar voren in het verhaal van André Hassink van Natuurmonumenten over het kastelenpark bij Kasteel Schaloen.

Bestuurders ervaren Buitengoed

Initiatieven

Er is de afgelopen periode door overheid, ondernemers én bewoners geïnvesteerd in Buitengoed Geul & Maas. De ontsluiting is verbeterd, maar ook meer herkenbaar en aantrekkelijker gemaakt voor de bewoners van het gebied. Dat bewoners zich bij het buitengebied betrokken voelen, blijkt onder meer uit het opknappen van geveltuintjes en de aanleg van een parkje. Een van de jongste initiatieven binnen het buitengoed is Wijngaard Raarberg, waar eigenaar Ralph Huydts het gezelschap een rondleiding gaf. Maar er zijn meer ondernemers die samen hun schouders onder het buitengoed willen zetten. Gedeputeerde Hans Teunissen sprak lovende woorden over Camille Oostwegel en Marc Heusschen, die als vervolg op de stakeholdersbijeenkomst bij Kasteel Vliek het initiatief hebben genomen om samen met andere 'Buitengewone ondernemers' het proces op te pakken. Op 2 oktober staat in Buitenplaats Vaeshartelt een bijeenkomst gepland. Daarover leest u binnenkort meer.

Bestuurders ervaren Buitengoed

Verbinden

Het project Buitengoed Geul & Maas vormt bij uitstek een verbindende factor, waar gemeentegrenzen ongemerkt worden overschreden. Langs de Verbindings-as wordt hard gewerkt aan de restauratie van Hoeve Klinkenberg in Meerssen en de sanering van het Xonar-complex in Maastricht. Het complex wordt na de sanering heringericht tot het oorspronkelijke natuur- en wandelgebied. In het naastgelegen Grande Suisse/Mariënwaard wordt op korte termijn gestart met de bouw van een crematorium. Binnenkort wordt het eerste gedeelte van een  vlakfietsroute uit het routenetwerk geopend die de centrumgebieden van Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht met elkaar verbindt. Op de plaats waar tot voor kort het busstation van Rothem was (bij knooppunt De Witte Hoek), komt een recreatief overstappunt. Hier kunnen bezoekers hun auto parkeren en overstappen op een snelfietsroute of de toeristisch/historische Via Belgica.

Kortom: vier jaar Buitengoed heeft het nodige in beweging gebracht. De ambitie is nu om hier verder invulling aan te geven, met de ondernemers aan zet en de overheden in een faciliterende rol.

Fotografie: Koen den Os
Meer foto's

Meer informatie over Buiten Geul & Maas