Nieuwsbericht Berry van Rijswijk genomineerd als opvolger van Maureen Gubbels

Publicatiedatum: 23 februari 2016 15.25 uur

Plaatsvervangend wethouder Berry van Rijswijk
Berry van Rijswijk is door politieke partij FOCUS Meerssen genomineerd om Maureen Gubbels als wethouder op te volgen. Maureen Gubbels heeft op jongstleden 22 februari haar ontslag als wethouder ingediend. Berry van Rijswijk is sinds 8 oktober 2015 vervangend wethouder in verband met het ziekteverlof van Maureen Gubbels.

De gemeenteraad zal de nominatie in de raadsvergadering van 3 maart aanstaande bespreken.