Nieuwsbericht Benoeming wethouders, nieuwe raadsleden en burgerleden

Publicatiedatum: 31 mei 2018 10.55 uur

Op woensdag 30 mei 2018 vergaderde de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering zijn Jan Gulikers (BRUG-M), Marly Heusschen (CDA), Paul Sanders (KIJK!!!) en Luc Volders (Het Origineel) benoemd tot wethouders van de gemeente Meerssen. Zij legden alle vier de eed of de verklaring/belofte af. Informatie over de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders vindt u binnenkort op deze website.

Benoeming wethouders 30 mei 2018

De nieuwe wethouders worden beëdigd door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: v.l.n.r. Paul Sanders (KIJK!!!), Marly Heusschen (CDA), Jan Gulikers (BRUG-M) en Luc Volders (Het Origineel).

Het College van B&W 2018-2022

Het nieuwe College van B&W: v.l.n.r. wethouders Paul Sanders (KIJK!!!), wethouder Marly Heusschen (CDA), gemeentesecretaris Jacques Eurlings, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, wethouder Jan Gulikers (BRUG-M) en wethouder Luc Volders (Het Origineel).

Vier nieuwe raadsleden

Door de benoeming van de wethouders kwamen er vier raadszetels vrij. Deze zijn tijdens de raadsvergadering ingenomen door Sjraar Hovens (BRUG-M), Jack Aarts (CDA), Marcel Dassen (KIJK!!!) en André Gruyters (Het Origineel). Zij legden de eed of de verklaring/belofte af.

Nieuwe raadsleden 30 mei 2018

De nieuwe raadsleden leggen ten overstaan van de burgemeester de eed of verklaring/belofte af: v.l.n.r. Jack Aarts, André Gruyters, Sjraar Hovens en Marcel Dassen.

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei werden ook 19 burgerleden van de diverse fracties geïnstalleerd. Tijdens de volgende raadsvergadering worden nog vier burgerleden benoemd.