Nieuwsbericht Belavond nieuw subsidiebeleid

Publicatiedatum: 01 juli 2016 08.30 uur

Op donderdag 9 juni 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het concept-subsidiebeleid (inclusief algemene subsidieverordening) vastgesteld. Vervolgens is de inspraakprocedure gestart. Wethouder Berry van Rijswijk en zijn team zaten op dinsdag 28 juni tijdens een speciale belavond voor u klaar om al uw vragen over het nieuwe subsidiebeleid te beantwoorden.

Belavond subsidiebeleid

Tijdens de inspraakprocedure kunt u reageren op:

  • Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022:
    de concept-beleidsnota geeft aan hoe het gemeentebestuur het subsidiebeleid binnen de genoemde periode wil realiseren.
  • Algemenesubsidieverordening gemeente Meerssen 2017:
    de concept-verordening geeft aan hoe het subsidiebeleid in de gemeente Meerssen is geregeld.

Inspraak

De inspraaktermijn loopt nog t/m 27 juli 2016. Tot dan kunt u uw op- en aanmerkingen, oftewel uw zienswijzen over het conceptsubsidiebeleid geven. Dit kan onder vermelding van het onderwerp 'Inspraak subsidiebeleid' per e-mail via info@meerssen.nl  of per brief naar Gemeente Meerssen, t.a.v. Bibi Pasmans, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?

Na 27 juli 2016 bekijken we alle reacties en opmerkingen en wegen we af in hoeverre we het voorgestelde beleid en de beleidsregels hierop bijstellen. Na deze weging van zienswijzen zal het college beide documenten in hun definitieve vorm vaststellen ter besluitvorming agenderen voor de raadsvergadering van donderdag 6 oktober 2016. Het nieuwe beleid inclusief algemene subsidieverordening zal dan per 1 januari 2017 in werking treden.

Waar ter inzage

U vindt beide documenten hier onder. Voor mensen zonder internet liggen de papieren documenten op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043).

Subsidieaanvragen 2017

Subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties voor 2017 worden pas na de raadsvergadering van 6 oktober 2016 in behandeling genomen.  Vrijwilligersorganisaties worden schriftelijk geïnformeerd over de aanvraag-mogelijkheden. U treft deze informatie straks tevens aan op www.meerssen.nl. Abonnees van onze wekelijkse e-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen, ontvangen deze informatie automatisch in hun mailbox.  Aanmelden:  www.meerssen.nl.

Vragen?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.