Gemeente Meerssen | Bekendmaking weggesleepte aanhangwagen Heideweg Rothem

Nieuwsbericht Bekendmaking weggesleepte aanhangwagen Heideweg Rothem

Gepubliceerd op: 10 juni 2021 14:00

Op 4 juni 2021 heeft de gemeente o.g.v. artikel 125 Gemeentewet en artikel 170 van de Wegenverkeerswet gebruik gemaakt van haar bevoegdheid tot het wegslepen van een achtergelaten aanhangwagen. De gemeente heeft op grond van art. 5:29 Algemene wet bestuursrecht besloten tot het toepassen van bestuursdwang door het afslepen van de aanhangwagen omdat deze de weg versperde. Het kenteken van de aanhangwagen ontbreekt waardoor het onbekend is wie de eigenaar is. Het gaat om een aanhangwagen bestemt voor het vervoer van auto's met voorop een reserveband en bovenop 4 rode beugels. Verder staat voorop een oranje afdruk van het woord iGiCROSS.

Het voertuig is op 4 juni 2021 weggesleept op basis van de Wegsleepverordening Meerssen 2020. Het voertuig staat opgeslagen bij Van Dongen Berging Maastricht, Watermolen 21-23, 6229 PM Maastricht. De rechthebbende kan, na betaling van de kosten die zijn verbonden aan het afslepen, bewaren en taxeren van het voertuig, het voertuig terugkrijgen. Het kostenbedrag wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van de Wegsleepverordening van de gemeente Meerssen vermeerderd met de verdere wettelijke kosten zoals de taxatiekosten en de stallingskosten per dag op grond van art. 5:25 Algemene wet bestuursrecht.

Wij roepen de eigenaar of houder van het voertuig op zich binnen 3 weken na publicatie van deze bekendmaking in de Geulbode bij de gemeente Meerssen te melden. Als het voertuig binnen deze periode niet is opgehaald, dan gaan wij over tot het verkopen of vernietigen van het voertuig. Deze periode gaat in op 16 juni en loopt tot en met 7 juli. De kosten voor het wegslepen en bewaren moeten worden betaald door de eigenaar of houder van het voertuig.

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt. Bent u het niet eens met bovenvermelde beslissing? Dan kunt u hier tegen bezwaar maken. Dat kunt u doen door een brief te sturen naar de Gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen, ter attentie van het College van burgemeester en wethouders. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na deze publicatie bij ons binnen is. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.