Nieuwsbericht Bekendmaking last onder bestuursdwang: aanhangwagen kruispunt Willemsweg-Vissersweg, Geulle a/d Maas

Publicatiedatum: 03 oktober 2017 11.15 uur

Op woensdag 27 september is geconstateerd dat er een aanhangwagen geparkeerd stond op de openbare weg op het kruispunt Willemsweg-Vissersweg in Geulle a/d Maas. De eigenaar van deze aanhangwagen is niet bekend.

Bij aangeplakte brief van 28 september 2017 is de eigenaar verzocht de aanhangwagen uiterlijk maandag 2 oktober om 9.00 van de openbare weg op het kruispunt Willemsweg / Vissersweg te Geulle aan de Maas te verwijderen. Aan dit verzoek is niet voldaan. Op maandag 2 oktober is de aanhangwagen weggesleept en naar de gemeenteloods vervoerd.

Bezwaar: de overtreder en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Meerssen.

Waar ter inzage: de volledige versie van dit besluit ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Informatie: Klant Contact Centrum (cluster Juridische Zaken), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.