Nieuwsbericht Begrotingsvergadering donderdag 9 november 2017

Publicatiedatum: 27 oktober 2017 10.55 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 9 november 2017 vindt begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 9.00 uur in het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 30 oktober 2017 behandeld en vastgesteld. Op 31 oktober 2017 treft u de concept-agenda aan op deze website en in week 45 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 1 november inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl