Nieuwsbericht Begrotingsvergadering 5 november

Publicatiedatum: 03 november 2015 11.00 uur

Op donderdag 5 november 2015 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 9.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Het verloop van deze raadsvergadering ziet er als volgt uit: 

Gemeentebegroting 2016 De begroting vormt het totale uitgavenboekje voor de inwoners van Meerssen voor het komend jaar en tevens wordt in de gemeentebegroting vooruit gekeken naar de baten en lasten van de volgende jaren. Tevens wordt ingegaan op de 2e Bestuursrapportage 2015 die een financiële tussenrapportage over de baten en lasten in het dienstjaar 2015 aangeeft.

Raadstukken ter inzage

Papieren informatie ligt vanaf 28 oktober ter inzage:

  • bij het Klant Contact Centrum in het bestuurscentrum van Meerssen (Markt 50).   Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58). Openingstijden: www.bibliotheekmeerssen.nl

Verslag raadsvergadering op MEER TV

Meer Vandaag maakt TV-opnamen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u steeds vanaf zondag na de raadsvergadering zien bij Meer TV-Nieuws (vanaf 9 uur in carrousel).

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems telefoon 043-3661660 E-mail: jack.willems@meerssen.nl