Nieuwsbericht Begrotingsvergadering 5 november

Publicatiedatum: 16 oktober 2015 09.30 uur

Op donderdag 5 november 2015 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 9.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering zal in de presidiumbijeenkomst van 26 oktober 2015 worden behandeld en vastgesteld. Op 28 oktober a.s. zal de concept-agenda op de gemeentelijke website worden geplaatst en in week 45 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Gemeentebegroting 2016

Tijdens deze raadsvergadering zal in elk geval de Gemeentebegroting 2016 worden behandeld. De begroting vormt het totale uitgavenboekje voor de inwoners van Meerssen voor het komend jaar en tevens wordt in de gemeentebegroting vooruit gekeken naar de baten en lasten van de volgende jaren. Tevens wordt ingegaan op de 2e Bestuursrapportage 2015 die een financiële tussenrapportage over de baten en lasten in het dienstjaar 2015 aangeeft.

Gemeentebegroting 2016

Gemeentebegroting in één oogopslag 2016

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt vanaf 28 oktober ter inzage:

  • bij de centrale receptiebalie van het bestuurscentrum.
    Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Verslag raadsvergadering op MEER TV

Meer Vandaag maakt TV-opnamen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien bij Meer TV-Nieuws (vanaf 9 uur in carrousel).

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems
telefoon 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl