Nieuwsbericht Begrotingsvergadering 3 november 2016

Publicatiedatum: 21 oktober 2016 10.20 uur

Begroting 2016
Op donderdag 3 november 2016 vindt de begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Tijdens deze vergadering stelt de gemeenteraad de 2e Bestuursrapportage 2016 en de Programmabegroting 2017 vast. De vergadering begint om 9.00 uur in de onderwijslocatie, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

In de Geulbode van woensdag 16 november verschijnen twee pagina's met begrotingsinformatie (o.a. plannen & projecten 2016). Deze treft u te zijner tijd ook aan op deze website.  

Nieuwsbericht 'Gemeentebegroting 2016: koers vasthouden'

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl