Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Begrotingspagina's Geulbode 20-11-2019

Gepubliceerd op: 19 november 2019 08:55

Begrotingspagina Geulbode
Op de avonden van 4 en 7 / 8 november vergaderde de gemeenteraad over de Gemeentebegroting 2020. Na een lang debat werd de begroting vastgesteld. Deze meerjarenbegroting gaat over de periode 2020 t/m 2023.  In Weekblad de Geulbode van woensdag 20 november 2019 leest u in de begrotingspagina's meer over de plannen en projecten voor komend jaar.

Download hier de begrotingspagina's uit Weekblad de Geulbode

De inhoud van de begrotingspagina's is slechts een greep uit de beleidsvoornemens voor 2020. U kunt de volledige Gemeentebegroting 2020 en alle moties/amendementen inzien via ons raadsinformatiesysteem. Hier kunt u ook de geluidsfragmenten terugluisteren van de begrotingsvergadering.

Naar het raadsinformatiesysteem

Gemeentebegroting 2020