Nieuwsbericht Asfaltonderhoud Bunde

Publicatiedatum: 06 februari 2018 14.25 uur

De gemeente Meerssen voert binnenkort onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt in de volgende straten: Vonderstraat, Schoollaan, Kersenlaan, Lindelaan, Papenweg, Kastanjelaan, Wilgenlaan, Hemelboomlaan, Kloosterweg, Koningin Julianastraat, Prinses Beatrixstraat, Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg en Weert-Zuid in  Bunde.

De werkzaamheden omvatten voornamelijk het vernieuwen van de grote inspectieputdeksels van de hoofdriolering, herstellen van kantopsluitingen (= goten, trottoirbanden en inritten), frezen van de bestaande asfaltverhardingen, aanbrengen van nieuw asfalt, (her)bestraatingswerkzaamheden en het vernieuwen van belijningen & markeringen.

Planning werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden zijn ingepland van maart t/m mei 2018. Omwonenden ontvangen te zijner tijd een bewonersbrief waarin wij u informeren over de precieze uitvoeringsdata bij u in de straat. In deze brief wordt u dan tevens door de gemeente en aannemer uitgenodigd voor een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid van uw woning of bedrijf.

Voorbereidende werkzaamheden

Aannemer BLM Wegenbouw BV voert deze onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. Vooruitlopend op het daadwerkelijke asfaltonderhoud zal BLM in de periode 15 februari t/m 2 maart 2018  de oude grote vierkante inspectieputdeksels van de hoofdriolering alvast vervangen voor nieuwe ronde deksels. De volgorde van straten waar de bestaande inspectieputdeksels worden vervangen is als volgt: Vonderstraat, Kloosterweg, Julianastraat, Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg, Hemelboomlaan, Kastanjelaan, Weert – Zuid.

De straten worden tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Het verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Wij vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl