Nieuwsbericht Asfaltonderhoud Brommelen

Publicatiedatum: 06 februari 2018 14.30 uur

De gemeente Meerssen gaat binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt in de straten Brommelen en de Bonaertsweg (gedeelte kruispunt Brommelen tot en met kruispunt Popelboomsweg) in Geulle.

De werkzaamheden omvatten voornamelijk het vernieuwen van de grote inspectieputdeksels van de hoofdriolering, aanbrengen en herstellen kantopsluitingen (goten), frezen van de bestaande asfaltverhardingen, aanbrengen van nieuw asfalt, vervangen van de rode steenslag door betonstraatstenen en het vernieuwen van belijningen & markeringen.

Planning werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden zijn gepland voor maart t/m mei 2018. Omwonenden ontvangen te zijner tijd een bewonersbrief waarin wij u informeren over de precieze uitvoeringsdata bij u in de straat. In deze brief wordt u dan tevens door de gemeente en aannemer uitgenodigd voor een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid van uw woning of bedrijf.

Voorbereidende werkzaamheden

Aannemer BLM Wegenbouw BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Meerssen. Vooruitlopend op het daadwerkelijke asfaltonderhoud zal BLM van 15 februari t/m 2 maart 2018 de oude grote vierkante inspectieputdeksels van de hoofdriolering alvast vervangen door nieuwe ronde putdeksels. De straten worden tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Het verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Wij vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl