Nieuwsbericht Asfaltdeklaag voor de Ambyerweg Rothem

Publicatiedatum: 22 april 2016 09.50 uur

Eind 2015 is het riool in de Ambyerweg vernieuwd en het voet- en fietspad opnieuw ingericht. Vlak voor de kerstvakantie hebben we de eerste asfaltlagen aangebracht, maar nog niet de laatste, definitieve deklaag. Daarvoor hadden we eerst beter weer nodig. Nu het voorjaar is aangebroken, pakken we deze laatste klus op: vrijdag 13 mei a.s. is het zover. Dan brengen we de laatste asfaltlaag aan, samen met nieuwe markeringen.

Afgesloten voor (auto)verkeer

Op vrijdag 13 mei is de Ambyerweg van 06.00 tot 17.00 uur afgesloten voor autoverkeer tussen rotonde de Witte Hoek en de T-splitsing bij de Nieuwe Limmelderweg. Verkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Limmelderweg, Hoekerweg en Mariënwaard. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel gewoon doorgaan. Verkeersregelaars staan klaar om ervoor te zorgen dat voetgangers en (brom)fietsers op het voet- en fietspad blijven.

Parkeren

Gedurende het asfaltwerk zijn woningen niet per auto bereikbaar. Parkeren kan in de directe omgeving. Aanwonenden worden verzocht hun auto op vrijdag 13 mei vóór 06.45 uur in de ochtend elders te parkeren.

Werktijden

Voor het aanbrengen van de laatste asfaltlaag - inclusief markeringen - hebben we één hele werkdag nodig. De werkzaamheden beginnen op vrijdag 13 mei om 06.00 uur in de ochtend en gaan door tot 17.00 uur.

Bereikbaarheid bedrijven

Winkels en bedrijven in de omgeving zijn bereikbaar via omleidingen. Autobedrijf Ploemen en tankstation AVIA zijn tijdens het asfalteren bereikbaar via de in- en uitrit aan de weg Kruisdonk (aan de zijkant van garage Ploemen).

Vooruitblik naar fase twee

In de loop van het jaar gaat ook rotonde de Witte Hoek nog op de schop. Dan wordt deze aangepast voor de voorrang van fietsers. Tevens laat de gemeente Meerssen in 2016 een bergbezinkbassin maken. Dat is een grote betonnen bak, die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het bustransferium bij de rotonde Witte Hoek. De bak wordt gekoppeld aan het vernieuwde rioolstelsel. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige water komt dan in de bak terecht, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Zo wordt wateroverlast op straat voorkomen.

Vragen, meldingen en klachten

Heeft u vragen, meldingen of klachten? Spreek de uitvoerder aan of bel met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Mailen kan ook: op www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.

Informatie van A2 Maastricht en gemeente